Volwasseneducatie 2025-2028

Algemeen

De Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2025-2028 is er voor organisaties die onderwijs geven over basisvaardigheden.

Basisvaardigheden

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het belangrijk dat je je kunt redden met lezen, schrijven en rekenen. Ook moet je kunnen omgaan met een mobiele telefoon, tablet of computer. Dit noemen we ‘basisvaardigheden’.

Met deze subsidie willen we volwassenen in de regio Amersfoort helpen dat soort vaardigheden te verbeteren.
 

Voor wie deze subsidie is

  • Uw organisatie geeft onderwijs over de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden aan mensen die hier moeite mee hebben.
  • Het gaat om non-formeel onderwijs: de deelnemers krijgen geen certificaat of diploma, maar verbeteren wel hun basisvaardigheden.
  • Het is niet uw doel om met deze activiteiten winst te maken.
  • Bij (een deel van) de activiteiten zijn vrijwilligers betrokken: zij geven leiding of helpen mee.
  • U organiseert de cursus of activiteit in Amersfoort en/of Leusden.

Voldoe je aan deze eisen, dan kan jouw organisatie subsidie aanvragen.

In welke gemeenten?

Let op: dit jaar kun je alléén subsidie aanvragen voor Amersfoort en Leusden. In Baarn, Bunschoten, Nijkerk, Soest en Woudenberg verdelen we de middelen op een andere manier.

De komende jaren kan dit veranderen. We houden je op de hoogte via deze website.

Voorwaarden

In de Subsidieregeling staan de voorwaarden voor de subsidie. Daarin lees je welke eisen we stellen en hoe we de aanvraag beoordelen.

Aanvragen

Je kunt subsidie voor 2025 aanvragen bij de gemeente Amersfoort. Dit kan van 3 juli tot en met 8 september 2024. Geef duidelijk aan in welke gemeente je de cursus of activiteit aanbiedt. 

De regeling duurt 4 jaar (2025-2028). Je kunt elk jaar opnieuw subsidie aanvragen.

Aanvragen

Afhandeling

Een commissie bepaalt of de aanvraag aan de eisen voldoet. Als veel organisaties subsidie aanvragen, kan het zijn dat er niet genoeg geld is voor iedereen. De gemeente moet dan keuzes maken. In dat geval kijkt de commissie ook naar de kwaliteit en naar bepaalde thema’s. Wat dat betekent, lees je in het beoordelingsformulier (een bijlage bij de subsidieregeling).

De commissie adviseert de burgemeester en wethouders van Amersfoort. Zij beslissen of je de subsidie krijgt. 

Contact

Heb je een vraag over de subsidieregeling? Stuur een e-mail naar de heer Dursun Batman D.Batman@amersfoort.nl of bel naar telefoonnummer 14 033

Heb je een vraag over de inhoud van de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar mevrouw Robine de Maat-Tilstra, via RA.Maat-Tilstra@amersfoort.nl of bel naar telefoonnummer 14 033.