Uitvoeringsplan aardgasvrij

Algemeen

Bewoners en andere gebouweigenaren in een buurt of wijk bepalen samen hoe ze overstappen op een andere keuze voor aardgas. In een uitvoeringsplan staat beschreven hoe en wanneer de buurt van het gas afgaat.

Het doel van een uitvoeringsplan

De overstap van aardgas naar een duurzame oplossing gaat in stappen. Het uitvoeringsplan heeft een belangrijke plek in de warmtetransitie en in het omgevingsbeleid. Het uitvoeringsplan is namelijk het plan waarover de gemeenteraad definitief besluit hoe en wanneer een gebied van het aardgas afgaat. Ook zorgt het uitvoeringsplan ervoor dat de keuzes wettelijk worden vastgelegd. 

De inhoud van het het uitvoeringsplan

Inwoners gaan de komende jaren per buurt en per wijk aan de slag met een warmteplan. Deze plannen worden concreet gemaakt in het uitvoeringsplan. 

In het uitvoeringsplan staat een technisch onderdeel (wat gaan we realiseren), een organisatorisch en juridisch deel (met wie en onder welke voorwaarden gaan we realiseren) en een financieel deel (hoe gaat het worden betaald). 

Concreet staat er ook in: 

  • Hoe groot het gebied is dat van het gas afgaat
  • De aardgasvrije oplossingen 
  • Wat ervoor nodig is om op deze andere warmtebron over te gaan 

Steeds let de gemeente erop dat de plannen zorgvuldig en betaalbaar zijn. Het uitvoeringsplan komt daarna in het omgevingsplan. Het omgevingsplan zorgt ervoor dat de overstap naar aardgasvrije oplossingen wettelijk is geregeld. 

Wat betekent dit voor inwoners?

Als  inwoner ben je niet verplicht om op de gezamenlijke warmte-oplossing over te stappen die in het uitvoeringsplan staat. Er moet ook altijd een gelijkwaardige keuze zijn voor bewoners en gebouweigenaren. Dit heet 'opt-out' mogelijkheid. 

Het duurt na het vaststellen van het uitvoeringsplan en het toevoegen van regels aan het omgevingsplan nog minstens 8 jaar voor de gaskraan dichtgaat.