Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Algemeen

Subsidie voor het restaureren van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Voor wie

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor de kosten van restauratiewerkzaamheden aan:

 • rijksmonumenten: voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent
 • gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
 • bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld

Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor restauratiewerk aan het casco, monumentale gevels, historische onderdelen of afwerkingen in het interieur. De afdeling Monumentenzorg beoordeelt dit. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Je krijgt geen andere overheidssubsidie of belastingaftrek voor de werkzaamheden.
 • Het pand staat op de monumentenlijst Amersfoort.
 • Je meldt minimaal  2 weken van te voren wanneer de werkzaamheden beginnen.
 • Als de subsidie verleend is, begin je binnen 26 weken met de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden zijn binnen 104 weken na de verlening klaar. Je meldt dit meteen.
 • Je laat controleurs het pand binnen als zij langskomen.
 • Je laat alle gegevens zien die met de restauratie te maken hebben.

Download het document om de volledige regeling te bekijken.

Subsidieregeling Monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort inclusief toelichting

Aanvragen

Je hebt de subsidieregeling op Overheid.nl gelezen en wilt subsidie aanvragen. Klik op de knop Aanvragen hieronder en vul het formulier in. Hiervoor heb je DigiD nodig. Bedrijven of bijvoorbeeld stichtingen kunnen inloggen via eHerkenning of door de gevraagde gegevens zelf in te voeren.

Tijdens de aanvraag wordt gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden). Houd de volgende digitale stukken bij de hand:

 • een digitale kopie van de offerte van de aannemer(s) waaruit duidelijk blijkt wat de werkzaamheden zijn.
 • eventueel aanvullende stukken, zoals een werkbeschrijving of rapporten.
Aanvragen

Afhandeling aanvraag

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De datum geldt vanaf het moment dat alle informatie compleet is aangeleverd.

Gereedmelden restauratie

Heb je van Gemeente Amersfoort bericht gehad dat er voor de restauratie van jouw pand een subsidiebedrag is gereserveerd? En zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond? Laat ons dan weten dat de restauratie is gedaan.

Tijdens het proces wordt gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden). Houd de volgende digitale stukken bij de hand:

 • een digitale kopie van de factuur of facturen van de aannemer(s).
 • een bewijs van betaling van de facturen (bijvoorbeeld een digitale kopie van een bankafschrift).
 • het ingevulde en ondertekende formulier ‘verzoek om uitkering van subsidie’ dat is meegestuurd met de subsidietoekenningsbrief van de gemeente.

Om de gereedmelding online te doen, heb je DigiD nodig. Bedrijven en stichtingen kunnen inloggen met eHerkenning of door de gegevens handmatig in te vullen.

Melding doen

Beschikbaar budget

Voor 2023 heeft Gemeente Amersfoort een budget beschikbaar van € 75.344,- Toekenning van de subsidie gebeurt op basis van de datum en indiening van de complete aanvraag. Van de kosten waarvoor je subsidie kunt krijgen, krijg je 20% terug. De subsidie is maximaal € 6.000,-.

Contact

Vragen over deze subsidieregeling? Neem contact op met Eelco Dijkstra door te bellen naar 033 469 5886 of een e-mail te sturen naar e.dijkstra@amersfoort.nl.