Subsidieregeling meerjarige projecten professionele kunst en cultuur 2025-2028

Algemeen

Voor een periode van 4 jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Culturele festivals en evenementen, Podiumkunsten, Beeldende kunst en Springplank voor talent. Er zijn 34 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en 16 projecten kregen een positieve beoordeling. Zij ontvangen vanaf 2025 vier jaar lang subsidie.

In Amersfoort is er veel behoefte aan een gevarieerd en professioneel aanbod van kunst en cultuur dat voor een breed en divers publiek toegankelijk is. Van voorstellingen en exposities tot kunst in de openbare ruimte, festivals en evenementen. Alles met een niveau dat past bij de omvang van de groeiende stad.

Voor wie

Rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals verenigingen en stichtingen) konden de subsidie meerjarige projecten professionele kunst en cultuur 2025-2028 aanvragen.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor professionele culturele projecten die bijdragen aan de cultuurbeleving van de inwoners van Amersfoort. De subsidie was aan te vragen voor activiteiten voor Culturele festivals en evenementen, Podiumkunsten, Beeldende kunst en Springplank voor talent. Met deze subsidie dragen wij bij aan organisaties die meerjarig een breed, divers en professioneel aanbod van culturele activiteiten organiseren. Met culturele activiteiten in de verschillende categorieën en toegankelijk voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Contact