Subsidieregeling meerjarige projecten professionele kunst en cultuur 2025-2028

Algemeen

Organisaties die over meerdere jaren een breed, divers en professioneel aanbod aan culturele activiteiten organiseren, kunnen deze subsidie aanvragen. Er is subsidie aan te vragen voor een periode van 4 jaar. De subsidie is bedoeld voor professionele culturele projecten die bijdragen aan de cultuurbeleving van de inwoners van Amersfoort. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelt de aanvragen en adviseert het college.

Over de regeling

Rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals verenigingen en stichtingen) kunnen een aanvraag indienen. Binnen de regeling zijn 4 zogenoemde toepassingsgebieden: 

  • culturele festivals en evenementen
  • podiumkunst
  • beeldende kunst 
  • springplank voor talent

In je aanvraag geef je aan binnen welk gebied jouw project valt. Maak ook duidelijk dat er jaarlijks een activiteit is.

Alle informatie die je nodig hebt voor de aanvraag vind je in de regeling op overheid.nl

Voorlichtingsbijeenkomst

Woensdag 30 augustus 2023 was er een voorlichtingsbijeenkomst waar algemene voorlichting is gegeven over de regeling. De vragen die zijn gesteld staan met de antwoorden in onderstaand document.

Ook is er een video-opname van de bijeenkomst. Wil je deze ontvangen, mail dan naar cultuur@amersfoort.nl.

Hoogte subsidie

Jaarlijks bedragBegroting
Tot en met € 50.000,-De begroting mag voor 70% uit de gemeentelijke subsidie bestaan
Hoger dan € 50.000,-De begroting mag voor 60% uit de gemeentelijke subsidie bestaan

Per jaar is er € 975.000,- beschikbaar. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

ToepassingsgebiedSubsidieplafonds per jaar
Culturele festivals en evenementen€ 525.000,-
Podiumkunsten€ 200.000,-
Beeldende kunst€ 150.000,-
Springplank voor talent€ 100.000,-

Aanvragen

Dien je aanvraag online in via onderstaande button. Dit kan tot 5 oktober 2023.
In februari 2024 wordt bekend aan wie de subsidie is toegekend.

Meer weten? Bekijk dan het besluit van burgemeester en wethouders omtrent de subsidieregeling.

Meesturen met je aanvraag

Stuur het volgende mee bij je aanvraag:

  • Een sluitende vierjarenbegroting (maximaal 2 A4 per jaar).
  • Een vierjarenprojectplan (maximaal 10 A4). Licht daarin per jaar toe hoe de activiteit wordt uitgevoerd. Geef in het projectplan duidelijk aan voor welk toepassingsgebied je de aanvraag indient. 
  • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. Die kun je hieronder downloaden. 
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Een opgaaf van de bestuurssamenstelling.
  • Statuten, als dat van toepassing is.

Download de-minimisverklaring

Voeg de ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring toe bij jouw subsidieaanvraag.

Vergunningen

Is voor het project een vergunning verplicht? Dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. Je bent zelf verantwoordelijk om de vergunning aan te vragen. Neem daarvoor contact op met het Vergunningenloket.

Contact

Vragen? Neem contact op met Yvette Kamsteeg via YJH.kamsteeg@amersfoort.nl of met Anneke Hoekstra via A.hoekstra@amersfoort.nl.