Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort

Algemeen

Amersfoortse amateurkunstverenigingen die langer dan 3 jaar bestaan, kunnen een bijdrage aanvragen voor de kosten voor professioneel artistiek leidinggevenden. Denk aan de kosten voor een dirigent, regisseur, choreograaf, instructeur, speelgroepleider of dansleiding.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor de volgende stichtingen/verenigingen:

 • muziekkorpsen met ten minste 20 leden (waaronder korpsen, big bands, brassbands, majorettes en color- en winterguardgroepen)
 • symfonieorkesten met ten minste 20 leden
 • overige instrumentale gezelschappen met ten minste 10 leden (waaronder ook orkesten en huismuziekverenigingen)
 • zangverenigingen met ten minste 15 leden
 • toneelverenigingen met ten minste 10 leden (waaronder ook theatersportorganisaties)
 • muziektheaterverenigingen en musicalverenigingen met ten minste 20 leden
 • dansverenigingen met ten minste 10 leden
 • verenigingen voor beeldende kunst met ten minste 20 leden (waaronder ook organisaties voor amateurschilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en voor audiovisuele media)

Alle informatie over de subsidieregeling lees je in de Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort op Overheid.nl.

Hoogte subsidie

Alleen de kosten voor de professionele leiding komt voor subsidie in aanmerking. De subsidie is maximaal 50% van deze kosten. Muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen kunnen maximaal € 5.950,- aanvragen. De overige categorieën kunnen maximaal € 2.650,- aanvragen.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor Amersfoortse verenigingen met een minimum aantal leden per discipline, die tenminste 3 jaar bestaan en financieel gezond zijn. De vereniging verzorgt jaarlijks een openbaar toegankelijke voorstelling binnen Gemeente Amersfoort.

Alle informatie over de voorwaarden lees je in de regeling op Overheid.nl.

Aanvragen

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst. Aanvragen kan tussen 15 september en 15 oktober.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

De volgende onderdelen horen bij je aanvraag.

 • Een prestatievoorstel:
  • met een beschrijving van de vereniging, doelstellingen, toegevoegde waarde voor Amersfoort/regio, etc.
  • waaruit blijkt dat de leden minstens tweewekelijks samenkomen voor de beoefening van amateurkunst en er jaarlijks ten minste 1 voorstelling voor publiek is.
  • met inzicht in de rol en betrokkenheid van de artistiek leidinggevende bij de beoefening van de amateurkunsten.
  • met een opgave van het aantal leden (peildatum 30 september van het huidige boekjaar).
 • Een sluitende exploitatiebegroting met inzicht in de leidingkosten. Daaruit blijkt dat ten minste 30% aan eigen inkomsten worden gegenereerd.
 • Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aanvrager, als:
  • de aanvrager in de afgelopen 5 jaar geen subsidie heeft aangevraagd op grond van deze subsidieregeling of de eerder geldende Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen of Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2013.
  • de gegevens van de aanvrager in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn gewijzigd sinds de meest recente aanvraag op grond van deze subsidieregeling of de eerder geldende Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen of Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2013.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Ellen van Genuchten, Amateurkunst033 (Scholen in de Kunst). Dat kan via telefoonnummer 033 479 8023 of via e-mail: ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl.