Subsidieregeling Amateurkunst projecten Amersfoort

Algemeen

De Subsidieregeling Amateurkunst projecten Amersfoort is bedoeld om culturele en kunstprojecten van amateurs in Amersfoort en voor Amersfoorters aan te jagen. De projecten versterken, verbreden en vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort en dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. Ze vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunstveld in de stad.

Over de regeling

De regeling steunt incidentele projecten. De projecten moeten minimaal  1 keer een publieke uitvoering hebben in de gemeente Amersfoort. Voor een natuurlijk persoon is de subsidie maximaal 85% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 2.500,-. Voor een vereniging met rechtspersoonlijkheid of een stichting is de subsidie maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 7.500,-.

Je leest alle informatie over de subsidieregeling in de Subsidieregeling Amateurkunst projecten Amersfoort op Overheid.nl.

Planning

Planning

Todo

Voor een aanvraag van een subsidie tot en met € 2.500,-

Todo
De regeling staat open voor aanvragen:
  • van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2024 voor een activiteit met een beoogde startdatum in september, oktober, november of december van het jaar 2024
  • van 1 september 2024 tot en met 31 oktober 2024 voor een activiteit met een beoogde startdatum in januari, februari, maart of april van het jaar 2025
  • van 1 december 2024 tot en met 31 januari 2025, voor een activiteit met een beoogde startdatum in mei, juni, juli of augustus van het jaar 2025
Todo

Voor een aanvraag van een subsidie van meer dan € 2.500,-

Todo
  • van 1 september 2024 tot en met 31 oktober 2024

Aanvragen

De regeling staat open van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2024 voor een activiteit met een beoogde startdatum in september, oktober, november of december van het jaar 2024. Amateurkunst033 (Scholen in de Kunst) voert de regeling uit.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

De volgende onderdelen horen bij de aanvraag:

  • Een prestatievoorstel dat in ieder geval ingaat op het beoogde publieksbereik en de presentatiemomenten in de stad.
  • Een sluitende exploitatiebegroting.

Beoordeling en toetsing

Aanvragen worden getoetst aan het doel van de regeling en aan de criteria die in de regeling omschreven staan:

  • artistiek-inhoudelijke kwaliteit 
  • zakelijke kwaliteit
  • belang voor de stad en/of de inwoners
  • hoe de aanvraag aansluit bij de opgaven uit de Cultuurvisie

De aanvragen worden voorgelegd aan een de Adviescommissie Amateurkunst. Deze commissie maakt met de beoordelingscriteria een rangorde van de aanvragen die op tijd en compleet zijn ingediend. De verdeling van de punten staat omschreven in de regeling. Ook de criteria worden daarin toegelicht. De adviescommissie brengt advies uit aan Scholen in de Kunst (uitvoerder van de subsidieregeling).

Vergunningen

Als voor het project een vergunning nodig is, dan wordt de subsidie onder voorbehoud toegekend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Je kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Ellen van Genuchten, Amateurkunst033 (Scholen in de Kunst). Dat kan via telefoonnummer 
033 479 8023, of via e-mail: ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl.