Steenbreek openbare ruimte

Algemeen

Kijk eens goed rond in jouw eigen buurt. Zijn al die tegels wel echt nodig? Waar kunnen we samen de openbare ruimte groener maken? De campagne Steenbreek Openbare Ruimte biedt meer ruimte voor groen in jouw buurt.

Tegels eruit, groen erin

Steenbreek Openbare Ruimte gaat over het vervangen van overbodige bestrating door groen. In de periode 2019-2022 stelt de gemeente Amersfoort 2 miljoen euro uit het programma ‘Uitvoering groenvisie’ beschikbaar voor projecten die de stad vergroenen. Steenbreek Openbare Ruimte is een van die projecten. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken we samen de stad groener.

Logo-steenbreek-gemeente-Amersfoort

Ik heb een vergroeningskans ingediend, en nu?

De gemeente toetst alle ingediende kansen op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid, veiligheid en het daarvoor benodigde budget. Voldoet het idee aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het volgende plantseizoen. Ook bij het aanleggen en onderhouden van het project wil de gemeente graag samen optrekken met bewoners.

Je ontvangt vervolgens een terugkoppeling of jouw idee daadwerkelijk wordt uitgevoerd en zo niet, waarom dit niet mogelijk is.

Je vindt de algemene werkwijze en de links naar de plekken op de pagina Locaties Steenbreek.

Redenen voor vergroening

Groen zorgt ervoor dat na hoosbuien het regenwater makkelijker wegloopt in de bodem. Dat is goed voor de grondwaterstand en vermindert schade aan bomen, planten en gebouwen. Groen zorgt voor verkoeling en minder gezondheidsklachten bij hitte. Het is bovendien een bron van voedsel voor insecten en vogels. Kortom, groen is belangrijk voor de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier.

Stichting Steenbreek

Door aan te sluiten bij de landelijke campagne van Stichting Steenbreek (zie www.operatiesteenbreek.nl) wil de gemeente iedereen in Amersfoort enthousiast maken om onze leefomgeving te vergroenen. Samen maken we het verschil en zorgen we voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. 

Tegels eruit, groen erin!

De campagne

Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken we samen de stad groener. Dat doen we 4 jaar lang elk jaar in een aantal wijken.

2019

In 2019 dienden de bewoners van Bergkwartier, Nieuwland, Hooglanderveen, Soesterkwartier en Bergkwartier maar liefst 166 vergroeningskansen in. Daaruit zijn 25 projecten ontstaan die zijn uitgevoerd.

2020

In 2020 dienden de bewoners van Liendert, Kattenbroek en Zielhorst maar liefst 79 vergroeningskansen in. Daaruit zijn 24 projecten uitgevoerd.

2021

In 2021 zijn door bewoners van Schothorst Noord en Kruiskamp Koppel 95 vergroeningskansen ingediend. Daaruit kan op meerdere plekken in 12 straten groen worden aangelegd in het najaar van 2022.

Zelfbeheer

Wil je zelf een stuk openbaar groen (samen met je buren) anders inrichten en zelf onderhouden? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen we zelfbeheer. Jouw wijkbeheerder helpt je graag op weg. Meer weten? Kijk op de pagina Samen maken we de stad groener.

Eigen klimaatbestendige tuin

Jouw eigen tuin kun je eenvoudig zelf klimaatbestendig maken. Vervang bijvoorbeeld tegels door een boom of bloeiende vaste planten. Vang het regenwater op in jouw tuin met een vijver, wadi of regenton. Zo wordt jouw tuin een koele en biodiverse plek vol vlinders, bijen en vogels. Kijk voor meer inspiratie op de website Amersfoort Rainproof.

Vergroen je platte dak

Heeft jouw schuur, uitbouw of garage een plat dak? Ook dat is prima te vergroenen, zelfs in combinatie met zonnepanelen. Kijk voor meer informatie op de pagina Meer groen? Leg een groen dak aan en voor de subsidieregeling op Subsidieregeling Groene Daken.

Het is alleen nog mogelijk voor eigenaren en huurders van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties om subsidie aan te vragen. 

De subsidiepot voor aanvragen van eigenaren en huurders van woningen en schuurtjes is leeg. In 2024 vanaf 1 maart is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.