Schouw- en meldingsplicht Japanse duizendknoop

Algemeen

Ben je van plan om werkzaamheden uit te voeren in of op gemeentelijke gronden? Dan moet het terrein worden nagekeken op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Als je deze schadelijke plant aantreft, moet je dit melden bij de gemeente. Deze schouw- en meldingsplicht is onderdeel van de gemeentelijke aanpak om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Controleer werkgebieden

Het is van groot belang dat voorafgaand aan werkzaamheden (aanleg, onderhoud en beheeractiviteiten) de locatie goed wordt nagelopen op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Op deze website kun je eenvoudig controleren of er duizendknoop groeit op een openbare locatie in de gemeente. Staat er duizendknoop? Neemt dan contact op met de toezichthouder.

Verspreiding voorkomen

Je kunt een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van verspreiding.

  • Controleer of er Japanse duizendknoop in een werkgebied staat, is het aanwezig? Neem contact op met de toezichthouder.
  • Maak al jouw materieel (incl. schoenzolen, handmateriaal en banden) schoon als je in een met duizendknoop besmet gebied hebt gewerkt
  • Meld bij storten van besmette grond en groenafval dat het resten van Japanse duizendknoop betreft.

Protocollen

We hebben twee protocollen vastgesteld om verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop zo goed mogelijk te voorkomen. Heb je een vergunning aangevraagd voor werkzaamheden aan kabels of leidingen? Dan is het betreffende protocol al in de vergunning opgenomen. Voor andere (graaf)werkzaamheden kun je het benodigde protocol downloaden:

Kijk voor meer informatie over de Japanse duizendknoop ook op de website van Universiteit Wageningen.

De groei in kaart

Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop inventariseert de gemeente alle plekken waar de plant groeit. Veel plekken zijn intussen in kaart gebracht. Kijk op Amersfoort in Beeld om alle groeilocaties te zien.

Contact

Bas Hagen (toezichthouder)
14 033
japanseduizendknoop@amersfoort.nl

Bas Robaeys (projectmanager) 
14 033 
japanseduizendknoop@ amersfoort.nl