Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Algemeen

De Japanse duizendknoop is een plant die voorkomt op de lijst van invasieve exoten. Dit zijn planten of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen. Invasieve exoten breiden zich snel uit en verdringen inheemse soorten. Zo veroorzaken ze veel schade aan de natuur, wegen en gebouwen.

Melden

De gemeente registreert alle groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop in openbaar gebied op de kaart op Amersfoort in Beeld.  Zie jij plekken waar duizendknoop groeit? Meld die aan ons. Kijk eerst op de kaart of de plek niet al bekend is.

Doe online melding van de Japanse duizendknoop.

Melding doen

Japanse duizendknoop herkennen

Japanse duizendknoop groeit vanaf eind maart. De bladeren zijn lichtgroen en hebben de vorm van een hart. Planten kunnen 2 tot 6 meter hoog worden. De holle stengels zijn groen met roodachtige vlekjes. Uit de knopen op de stengel groeien zijtakken met bladeren. 

Duizendknoop bloeit in augustus en september met crème-witte bloemen. In de winter gaan de stengels en bladeren dood. Dode stengels blijven zichtbaar. De wortelstokken overwinteren.

Op het infoblad van het Kenniscentrum Invasieve Exoten lees je meer over hoe je de Japanse duizendknoop herkent.

De plant op verschillende momenten in het jaar

Bestrijding door de gemeente

De gemeente bestrijdt of beheerst de planten op verschillende manieren. Soms door die manieren te combineren.

Uitgraven

De beste manier om duizendknoop kwijt te raken is de planten met wortel en al uit te graven. Dit is veel werk. De wortels kunnen erg diep de grond in gaan. Elk wortelrestje dat achterblijft kan weer een nieuwe plant worden. Planten, wortels en grond voeren we af als restafval. Zo voorkomen we besmetting van schone grond.  

Soms blijft de plek waar we gegraven hebben een tijdje open liggen. Zo is snel te zien of achtergebleven resten uitgroeien tot nieuwe planten. Die halen we dan alsnog weg. Plekken in het groen zaaien we in met witte klaver. Zo kunnen we die plekken snel terugvinden bij controles. Bovendien is klaver een voedselbron voor veel insecten.

Stengels uittrekken of uitsteken

Door stengels consequent jarenlang uit te trekken of uit te steken, putten we de plant en wortels uit. Ze zullen dan steeds langzamer groeien en uiteindelijk afsterven.

Verhitten van de bodem

Door de bodem te verhitten met stoom of heet water putten we de plant en zijn wortels uit. Ze zullen dan langzamer groeien en uiteindelijk afsterven. Nadeel is dat deze methode ook andere planten en dieren in de directe omgeving kan aantasten.

Elektrocutie

Door de plant en de wortels onder stroom te zetten putten we de plant en zijn wortels uit. Ze zullen dan langzamer groeien en uiteindelijk afsterven. Elektrocutie raakt steeds een enkele plant en is minder schadelijk voor de omgeving.

Niet maaien

Gazons en groeiplaatsen met duizendknoop maaien we niet. De grasmaaier verspreidt de resten van de plant en zorgt zo voor nieuwe groeiplaatsen.

Zelf Japanse duizendknoop bestrijden

Heb je zelf Japanse duizendknoop in je tuin? Uitgraven of langdurig afdekken werkt het beste. Lees meer op het infoblad van het Kenniscentrum Invasieve Exoten.

Gebruik de container voor restafval om (grond met) planten en wortels van Japanse duizendknoop in weg te gooien. Zo voorkom je verdere verspreiding. Gooi de resten dus niet de groene gft-container!

Japanse Duizendknoop niet in de groene container, wél in de grijze container

Meer informatie

Heb je vragen over de Japanse duizendknoop? Bel projectleider Bas Robaeys op telefoonnummer 14 033. Of stuur hem een e-mail via japanseduizendknoop@amersfoort.nl.

Aannemers

Aannemers lezen op de pagina Schouw- en meldingsplicht Japanse duizendknoop wat ze moeten doen als ze van plan zijn om werkzaamheden uit te voeren in of op gemeentelijke gronden.

De website van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten geeft uitgebreide informatie over de Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten.