Regels en verordeningen

De gemeente Amersfoort zet haar regelgeving op internet via de website Overheid.nl. Deze website van de overheid biedt alle regelgeving van alle overheden bij elkaar. Gemeente, provincie, waterschap en Rijk bundelen hier hun informatie.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Veel vragen over wat wel en niet mag in de stad worden beantwoord in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort Een aantal onderwerpen waar veel naar gevraagd wordt, hebben we op deze site opgenomen: Mag dat?

Zoeken op overheid.nl

Verordeningen en regels die specifiek voor Amersfoort gelden, vind je met de zoekfunctie op overheid.nl.