Regenboogstad Amersfoort

Amersfoort is een regenboogstad. We werken samen om de sociale acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) te vergroten. Meer informatie over de activiteiten en de verschillende organisaties in Amersfoort vind je op deze pagina.

Regenboogagenda
Het college van Burgemeester en Wethouders sprak in het coalitieakkoord af dat er aandacht zou zijn voor de LHBTI+-gemeenschap. Dit leidde onder meer tot het opstellen van de Regenboogagenda 2019-2022. In de Regenboogagenda staan acties die inclusie en acceptatie vergroten.

Lees meer

Organisaties
Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende betrokken lokale, regionale en landelijke organisaties bij de LHBTI-gemeenschap.

Lees meer

Veelgestelde vragen over LHBTI
Op deze pagina staan antwoorden op veelgestelde algemene vragen, vragen van ouders over hun LHBTI-kind, vragen van jongeren over hun LHBTI-geaardheid, vragen van professionals en vragen van docenten over het LHBTI-onderwerp.

Lees meer

Contact

Heb je een vraag?

Stuur ons een mail:

regenboogstad@amersfoort.nl