Kop van Isselt

Kop van Isselt, het gebied waar nu onder andere de ROVA zit, gaat veranderen. Van een bedrijventerrein naar een gebied waar je kunt wonen en werken. Op dit moment kijken we samen met grondeigenaren in dit gebied of we een gezamenlijk plan kunnen maken voor Kop van Isselt. Ook halen we bij u graag op wat aandachtspunten en kansen zijn.

Kop van Isselt is onderdeel van het oudste industriegebied van Amersfoort, Isselt. In Kop van Isselt is druk ontstaan op industriële functies, met name vanwege de woningbouwopgave. Voor Kop van Isselt wordt daarom gewerkt aan een geleidelijke overgang van industriegebied naar een nieuw stadsdeel. Een gebied waar ruimte is voor wonen, werken en voorzieningen. De ROVA verhuist over een aantal jaar uit het gebied Kop van Isselt. We onderzoeken samen met grondeigenaren in het gebied of gezamenlijk plannen kunnen worden gemaakt. Kop van Isselt is een van de gebieden die Langs Eem en Spoor vormen.

Uw reacties en ideeën Kop van Isselt

Samen met zo’n 240 andere bezoekers bezocht u de inloopbijeenkomst van 12 februari 2020 over de Kop van Isselt. U kon daar uw ideeën over de veranderingen in het gebied met ons bespreken. U kunt de reacties teruglezen in een document:

Ook hebben we drie filmpjes voor u gemaakt waarin we steeds een thema aan u voorlegden. U kon daarop tot en met 28 juni 2020 reageren. U kunt niet meer reageren, maar u kunt nog wel de filmpjes terugzien op ons YouTube-kanaal: Filmpje type wijk. Filmpje de Eem. Filmpje relatie met het Soesterkwartier. En u kunt de reacties die gegeven zijn, bekijken:

We hebben de reacties zo goed mogelijk samengevat in drie tekeningen. Eén tekening per thema. Onder elke tekening staat een downloadlink naar een grotere versie in pdf. U kunt de reacties op de themafilmpjes ook altijd teruglezen in een document:

Type wijk:

Download hier een grote versie van de tekening (pdf)

De Eem:

Download hier een grote versie van de tekening (pdf)

Relatie met het Soesterkwartier

:

Download hier een grote versie van de tekening (pdf)

Supervisor en regiegroep

In de filmpjes zag u al Jeroen Ruitenbeek. Hij is supervisor namens de gemeente Amersfoort. Hij spreekt namens de ‘regiegroep Kop van Isselt’. In deze regiegroep werken een aantal grondeigenaren en de gemeente aan een plan voor de Kop van Isselt. De regiegroep heeft ook uw reacties doorgenomen en verwerkt.

Hoe kunt u invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied?

De gemeente onderzoekt samen met grondeigenaren en ontwikkelaars of een gezamenlijk plan voor het gebied kan worden gemaakt. Daar betrekken wij u graag bij. Het plan was om dit te doen tijdens zogenoemde ‘Kopsessies’. U kon zich hiervoor opgeven tijdens de bijeenkomst op 12 februari en in uw reactie op een van de filmpjes.

Vanwege de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten van grote groepen voorlopig niet mogelijk. Daarom zoeken we naar alternatieve mogelijkheden voor deze Kopbijeenkomsten. Bijvoorbeeld via een enquête, een lezing, workshop of presentatie via internet. Deskundigen kunnen u zo bijpraten en u krijgt de kans vragen te stellen of reageren. Uw betrokkenheid bij de Kop van Isselt is belangrijk. Om u de kans te blijven geven met ons mee te denken, is in deze ongebruikelijke situatie een aangepaste manier van werken nodig. Dit vraagt soms om meer voorbereidingstijd.

Andere suggesties?

Hebt u andere ideeën hoe we op een prettige manier met elkaar in gesprek kunnen blijven? Laat het ons dan weten.

Hebt u nog vragen over Kop van Isselt?

Hebt u behoefte aan meer informatie, ideeën of wilt u nog iets meer weten? Dan kunt contact opnemen met mevrouw Gerry Zwier, projectmanager Kop van Isselt, email: kopvanisselt@amersfoort.nl en telefoonnummer: 033- 469 45 35.

Langs Eem en Spoor

Kop van Isselt ligt op een centrale locatie in de stad en is een van de bijzondere gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen. Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor willen we de komende tien jaar een uniek gebied aan de stad toevoegen. Een woon-werk-recreatiegebied waar veel aandacht is voor:

  • extra woningen
  • werken
  • openbare ruimte
  • duurzaamheid
  • mobiliteit
  • samenhang Soesterkwartier

Contact

Meer informatie over Kop van Isselt? Neem contact op met de projectmanager Gerry Zwier via:

kopvanisselt@amersfoort.nl

033 469 4535

Kop van Isselt is een van de vijf gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen.