Kop van Isselt

Het plan op hoofdlijnen van Kop van Isselt is af. Het ontwikkelkader Kop van Isselt, zoals de gemeente het plan noemt, is met inbreng van bewoners en andere belanghebbenden opgesteld. De gemeente Amersfoort wil het gebied geleidelijk veranderen van een industrie- en bedrijventerrein in een nieuwe, duurzame stadswijk om in te wonen, werken, recreëren en ontmoeten.

Ontwikkelkader vastgesteld

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Kop van Isselt vastgesteld. In het Ontwikkelkader staan de uitgangspunten die het karakter van de wijk omschrijven. Die punten zijn deels gebaseerd op gesprekken met belanghebbenden en deels vanuit de opgave van de stad. De ontwikkeling van de wijk duurt zeker 10 jaar. Het Ontwikkelkader geeft richting aan de vernieuwing van het gebied.

De uitgangspunten zijn:

  • de verbindende stadsbuurt

  • vitaal stadsleven met oog op de toekomst

  • slim verplaatsen in de loopstad

  • rust en reuring rond het Eempark

  • inclusief wonen en nieuwe nijverheid

Wat deze uitgangspunten betekenen, leest u in het document Kop van Isselt - kaders op een rij:

De Kop van Isselt moet een belangrijke bijdrage leveren aan de grote woningbehoefte in Amersfoort. In het gebied komen ongeveer 2.000 tot 3.000 woningen voor verschillende doelgroepen, van starters tot en met senioren. Het wordt een plek van wonen, werken en reuring, met ruimte voor kleinschalige creatieve en ambachtelijke bedrijven.

Het Ontwikkelkader wordt in 2022 verder uitgewerkt. Daarna start de omgevingsplanprocedure. Einde 2024 zouden dan de eerste werkzaamheden in het gebied kunnen starten.

Regelmatig organiseren de gemeente en betrokken partners informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten. De Kop Cafés bijvoorbeeld, waar belanghebbenden met elkaar in gesprek kunnen en ideeën delen.

Bekijk ook:

Video

Onderstaande video geeft een globaal beeld van wat er gaat veranderen in de Kop van Isselt:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Participatie

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente belanghebbenden gevraagd wat zij van het concept Ontwikkelkader vonden. Iedereen die dat wilde, kon reageren. De gemeente heeft ongeveer 50 reacties ontvangen. Die leest u terug in het document Overzichtg reacties op de kaders en publiekssamenvatting:

Meepraten

In 2020 kon u op een aantal momenten meepraten. Zo’n 240 andere bezoekers bezochten de inloopbijeenkomst van 12 februari 2020. U kon daar uw ideeën over de veranderingen in het gebied met ons bespreken. De reacties leest u terug in het document Overzicht reacties inloopbijeenkomst Kop van Isselt 12 februari 2020:

Daarnaast zijn een aantal digitale bijeenkomsten geweest, de zogenoemde Kopsessies. We hebben ideeën uitgewisseld en vragen gesteld en beantwoord. Van iedere Kopsessie hebben we een kort verslag gemaakt.

Op 17 november 2020 hebben we een Kopsessie met de gemeenteraad gehad. In een kort verslag kunt u lezen wat er besproken is.

Ook hebben we drie filmpjes voor u gemaakt waarin we steeds een thema aan u voorlegden. U kon daarop tot en met 28 juni 2020 reageren.

We hebben de reacties zo goed mogelijk samengevat in drie tekeningen. Eén tekening per thema. Onder elke tekening staat een downloadlink naar een grotere versie in pdf. U kunt de reacties op de themafilmpjes ook altijd teruglezen in een document:

Type wijk:

Download hier een grote versie van de tekening (pdf)

De Eem:

Download hier een grote versie van de tekening (pdf)

Relatie met het Soesterkwartier

Download hier een grote versie van de tekening (pdf)

Hoe kunt u invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied?

De gemeente werkt het Ontwikkelkader dit jaar verder uit en start volgend jaar met de omgevingsplanprocedure. We vinden het belangrijk om bij elke stap contact met u te houden. We zoeken daar iedere keer een passende manier voor. Bijvoorbeeld via zogenoemde Kopsessies en inloopbijeenkomsten en de digitale nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook altijd contact zoeken met de projectmanager.

Heeft u nog vragen over Kop van Isselt?

Heeft u behoefte aan meer informatie, ideeën of wilt u nog iets meer weten? Dan kunt contact opnemen met projectmanager Jochem Huijsmans via e-mailadres kopvanisselt@amersfoort.nl.

Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelt de gemeente tot 2030 ‘Langs Eem en Spoor’: 5 gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad veranderen samen in een duurzaam divers geheel. Een stadsgebied met volop ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal. 

Kop van Isselt is een van de 5 gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen. Om de ontwikkeling inzichtelijk te maken, hebben we een digitale kaart ontwikkeld: Langs Eem en Spoor.

Contact

Meer informatie over Kop van Isselt? Neem contact op met projectmanager Jochem Huijsmans via:

kopvanisselt@amersfoort.nl

Nieuwsbrief

Automatisch nieuws over Kop van Isselt ontvangen? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Afmelden kan op ieder moment.

AANMELDEN

Kop van Isselt is een van de 5 gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen.