Amersfoort aardgasvrij

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. We moeten in het hele land overstappen op andere manieren om ons huis en water te verwarmen en om te koken. Ook Amersfoort wordt dus een aardgasvrije stad.

Amersfoort aardgasvrij

Dit heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in de stad. Iedere wijk of buurt is op enig moment aan de beurt om het aardgasnet te vervangen door een duurzaam alternatief. Hiervoor stellen voor de hele stad een warmtevisie op en maken we per wijk of buurt een plan. Deze zomer zijn we gestart met het maken van het plan voor Schothorst-Zuid.

Stand van zaken wijkwarmteplan Schothorst-Zuid

Binnenkort start in Schothorst-Zuid een pilot met een kleine groep huiseigenaren met als doel hun huis aardgasvrij te maken. Het streven is om enkele goed geïsoleerde, aardgasvrije modelwoningen te realiseren met verschillende woningtypes en verschillende gezinssituaties/doelgroepen. Zo leren we met elkaar wat de (technische en financiële) mogelijkheden zijn om de huizen in de wijk te isoleren en aardgasvrij te maken.

De deelnemers aan de pilot zullen worden begeleid bij hun keuzes op het gebied van huisaanpassingen, warmtebron en financiering. De begeleiding wordt – op verzoek van de gemeente – gedaan door het energieloket 033Energie, die ook o.a. netbeheerder Stedin hierbij betrekt. Regelmatig bespreekt de gemeente het proces en de voortgang van pilot en wijkwarmteplan met een groepje wijkbewoners.

De hoofdlijnen van het wijkwarmteplan willen we eind maart/begin april voorleggen aan de wijk. Hiervoor worden enkele bijeenkomsten georganiseerd, waar bewoners huis-aan-huis een uitnodiging voor krijgen. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de startbijeenkomsten (zomer 2018) en de informatiemarkt Aardgasvrij in november. Na de komende bijeenkomsten ronden we de conceptversie van het wijkwarmteplan af en wordt dit aan het college voorgelegd. Daarna hebben wijkbewoners nog de gelegenheid om hierop te reageren. Het streven is om voor de zomer een besluit van college en raad te hebben over het wijkwarmteplan.

Informatiemarkt

Hoe kan ik mijn woning verduurzamen? Welke technische en financiële mogelijkheden zijn er? En hoe kunnen we met elkaar onze wijk aardgasvrij maken? Deze vragen stonden zaterdag 24 november 2018 centraal tijdens de Informatiemarkt voor de bewoners van Schothorst-Zuid. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Amersfoort en energieloket 033Energie. Naar schatting 500 geïnteresseerden lieten zich informeren over onder andere zonnepanelen, warmtepompen, warmtenet, isoleren, ventileren en klimaatvriendelijk tuinieren. Bekijk hieronder de video, de getoonde presentaties en de verslagen:

Samen wijkwarmteplan maken

Per wijk of buurt gaan we onderzoeken hoe deze over een aantal jaren aardgasvrij kan zijn. Dit betekent dat we antwoord willen hebben op een groot aantal vragen die u als bewoner, ondernemer of vastgoedeigenaar ongetwijfeld zelf ook heeft. Welke energiebron komt ervoor in de plaats? Wordt het een gezamenlijke of individuele oplossing of zijn er verschillende mogelijkheden in de wijk? Wat betekent het voor mijn woning of bedrijfspand? Wat zijn de kosten en hoe wordt het gefinancierd? Wanneer zou er gestart kunnen worden met de uitvoering? Hoe kan ik me nu al hierop voorbereiden?

Al deze en andere vragen gaan we met u op een rij zetten en onderzoeken. Bij het maken van de wijkwarmteplannen zijn ook de woningcorporaties (Portaal Eemland, Alliantie Amersfoort, Omnia Wonen), 033Energie en netbeheerder Stedin betrokken.

Terugblik eerdere bijeenkomsten

Sinds juni 2018 zijn er drie bijeenkomsten geweest voor bewoners van Schothorst-Zuid:

Vervolg Schothorst-Zuid Aardgasvrij

Afgelopen zomer hadden meer dan 120 mensen zich tijdens de startbijeenkomsten aangemeld om verder mee te denken over het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid. Veel bezoekers lieten toen weten behoefte te hebben aan concrete informatie over mogelijke alternatieven voor aardgas, over de kosten en over maatregelen om energie te besparen. Daarom hebben we nu eerst (op 24 november) de Informatiemarkt Aardgasvrij georganiseerd.

Daarnaast vond een aantal mensen dat het proces wel erg snel ging. Zo wilden we al in december van dit jaar het warmteplan aan de wijk presenteren. Dat proces hebben we aangepast. Uit gesprekken die we de afgelopen tijd met bewoners hebben gevoerd, blijkt dat de betrokkenheid van de wijk beter anders georganiseerd kan worden. In plaats van een ‘klankbordgroep’ met vertegenwoordigers uit de wijk gaan we de komende tijd een aantal sessies organiseren om alle geïnteresseerde bewoners uit de wijk bij te praten over de ontwikkelingen rond het wijkwarmteplan.

Daarnaast starten we een pilot om een aantal huizen in de wijk in stappen aardgasvrij te maken. Ongeveer 25 bewoners hebben laten weten interesse te hebben in deelname aan deze pilot. De uiteindelijke deelnemers zullen gedurende het hele proces ondersteund worden door de gemeente en 033Energie. De komende tijd onderzoeken we verder de interesse, de randvoorwaarden voor deelname en mogelijke financieringsvormen.

Subsidieaanvraag Aardgasvrij niet toegekend

Eind juni 2018 heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het aardgasvrij maken van Schothorst-Zuid. Op 29 september 2018 heeft het ministerie laten weten dat Amersfoort niet is uitgekozen.

De subsidie was bedoeld voor de eerste groep eigenaar-bewoners in Schothorst-Zuid die hun woning aardgasvrij gaan maken.

Er waren 75 aanvragen uit het hele land, waarvan er 27 zijn geselecteerd. De gemeente gaat door met het proces om een warmteplan te maken voor Schothorst-Zuid Aardgasvrij.

Bent u huiseigenaar?

Wanneer het aardgasnet wordt afgesloten, weten we nog niet, dit zal zeker nog een aantal jaren duren. Toch vinden we het belangrijk dat iedereen op tijd rekening kan houden met deze ontwikkelingen. Misschien heeft u een eigen huis en is uw cv-ketel aan vervanging toe. Of gaat u binnenkort een nieuwe keuken kopen. Dan is het slimmer om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Of misschien wilt u uw huis isoleren of denkt u na over zonnepanelen op uw dak. Dit zijn allemaal keuzes die u kunt of moet maken de komende tijd.

Bent u huurder?

Woont u in een huurwoning? Dan hoort u meer van uw woningcorporatie of verhuurder als er plannen zijn voor uw flat, huis of woonblok. U hoeft nu nog niets te doen. Wel kunt u natuurlijk kijken of u zelf energie kunt besparen, zoals LED-verlichting gebruiken, de verwarming lager zetten en apparaten niet op stand-by laten staan.

Oriënterend gesprek bij 033Energie

Bent u benieuwd hoe u uw woning duurzaam kunt maken? Vraag dan een oriënterend gesprek aan bij 033Energie, het lokale energieloket. Dit gesprek is gratis, duurt een uur en vindt plaats in het Centrum voor Duurzaam Renoveren (CDR). Wilt u samen met uw buren meer informatie over uw mogelijkheden? Bij een groep van minimaal 10 mensen organiseert 033Energie een voorlichtingsavond in het CDR. Zie ook www.033energie.nl.

Geen aardgas meer bij nieuwbouw

Vanaf 1 juli 2018 geldt er landelijk een verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwe woningen en kleine bedrijven. Dit is geregeld in de nieuwe Wet Voortgang Energietransitie. In bepaalde gevallen mogen gemeenten hiervan afwijken. Amersfoort wil alleen bij hoge uitzondering nog nieuwe aardgasaansluitingen toestaan. Bijvoorbeeld als aansluiting op een alternatieve energiebron te ingewikkeld is, of als het leidt tot extreem hoge kosten of tot grote vertraging bij de bouw.

Het verbod sluit goed aan bij de plannen van de stad om aardgas te vervangen door andere manieren om onze gebouwen te verwarmen en om te koken. Ook voorkomen we zo dat mensen die nu een nieuwbouwhuis met gasaansluiting kopen, over een aantal jaren moeten overstappen op een alternatieve energiebron. Daarnaast zijn we net, samen met woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en netbeheerder Stedin, gestart met gesprekken om de eerste buurten aardgasvrij te maken. Dan is het niet logisch om nu nog nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet.

Gaat u nieuwbouw realiseren en gaat de bouwvergunning uit van een gasaansluiting? Staat u er voor open om uw project aardgasvrij op te leveren als dit realistisch en uitvoerbaar is? Maak dan nu gebruik van het Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw. Een switchteam kan u in 5 werkdagen inzicht geven in de mogelijke alternatieven voor aardgas en de financiële gevolgen. Ook helpt het u op weg bij het eventueel aanpassen van uw project. Het Switchteam is een initiatief van het Rijk. Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Meer weten?

Wilt u informatie ontvangen over hoe we verder gaan met Amersfoort aardgasvrij? Meld u aan:

AANMELDEN

Op www.hierverwarmt.nl vindt u veel informatie over wonen zonder aardgas.

Ervaringen

Eigenaren Gerard Mollink en Erik Terstappen voor The Lake House: het eerste energieleverende huis in Amersfoort

Verschillende Amersfoorters hebben al ervaring met aardgasvrij wonen. Lees hun ervaringen.

Inspiratiesessies

Inspiratiessies duurzaam bouwen in Amersfoort

Lees meer