Amersfoort aardgasvrij

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. We moeten in het hele land overstappen op andere manieren om ons huis en water te verwarmen en om te koken. Ook Amersfoort wordt dus een aardgasvrije stad.

Amersfoort aardgasvrij

Warmtevisie Amersfoort

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat de huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. We gaan alle huizen en gebouwen aardgasvrij maken. Daarvoor is samen met partners uit de stad de (concept) Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Hierin staat o.a.:

  • welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken

  • hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren

  • in welke volgorde de wijken aan de beurt zijn.

Tot 24 april 2019 kunt u reageren op de concept Warmtevisie via warmtevisie@amersfoort.nl. Daarna worden de reacties verwerkt en neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie.

De concept-Warmtevisie geeft een route voor de komende jaren om van het aardgas en andere fossiele brandstoffen af te komen. Er is alle ruimte om samen met bewoners, ondernemers en andere partijen tot concrete invulling daarvan te komen. De zorgen over onder andere de betaalbaarheid worden breed gedeeld. Dat is een van de redenen waarom gemeenten en corporaties pleiten voor middelen en betere regelgeving door de Rijksoverheid. We nodigen iedereen uit om nu in te brengen waar de zorgen en kansen liggen. Dan kan dit mee worden gewogen in de definitieve warmtevisie en de besluitvorming daarover in de gemeenteraad.

Bekijk de antwoorden op een aantal vragen die zijn gesteld.

Wijkwarmteplannen

De komende jaren gaan we voor elke wijk een wijkwarmteplan maken. In 2018 zijn we hier al mee gestart in Schothorst-Zuid.

Vervolgbijeenkomsten Schothorst-Zuid aardgasvrij

Op 3, 15 en 17 april zijn er vervolgbijeenkomsten over het wijkwarmteplan voor Schothorst-Zuid. De avonden zijn alle drie hetzelfde. De bijeenkomsten op 3 en 15 april zijn inmiddels vol. U kunt zich nog aanmelden voor 17 april.

Waar? Farel College, Paladijnenweg 101
Hoe laat? 19.30 - 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Voor wie? Woningeigenaren, huurders en VvE’s van Schothorst-Zuid

Aanmelden

Meldt u met behulp van het formulier aan voor de bijeenkomst van 17 april.

Programma

  • Welke oplossing is het meest kansrijk om de wijk duurzaam te verwarmen? Voor grote delen van de wijk lijkt dit een warmtenet te zijn. U hoort hoe we daartoe gekomen zijn en wat dit de komende jaren gaat betekenen.

  • Informatie over de proef met een kleine groep bewoners die stappen gaan zetten om hun huis aardgasvrij te maken.

  • Woningeigenaren kunnen in gesprek over welke maatregelen zij kunnen treffen om hun huis te isoleren.

  • Huurders kunnen in gesprek met de verhuurder over een aardgasvrije wijk en woning.

Bent u huiseigenaar?

Wanneer het aardgasnet wordt afgesloten, weten we nog niet, dit zal zeker nog een aantal jaren duren. Toch vinden we het belangrijk dat iedereen zich op tijd gaat voorbereiden. Misschien is uw cv-ketel aan vervanging toe of gaat u binnenkort een nieuwe keuken kopen. Dan is het slimmer om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Misschien wilt u uw huis isoleren of denkt u na over zonnepanelen op uw dak. Dit zijn allemaal keuzes die u kunt of moet maken de komende tijd.

Oriënterend gesprek bij 033Energie

Bent u benieuwd hoe u uw woning duurzaam kunt maken? Vraag dan een oriënterend gesprek aan bij 033Energie, het lokale energieloket. Dit gesprek is gratis, duurt een uur en vindt plaats in het Centrum voor Duurzaam Renoveren. Wilt u samen met uw buren meer informatie over de mogelijkheden? Bij minimaal 10 mensen organiseert 033Energie een voorlichtingsavond. Zie ook www.033energie.nl.

Bent u huurder?

Woont u in een huurwoning? Dan hoort u meer van uw woningcorporatie of verhuurder als er plannen zijn voor uw flat of huis. U hoeft nu nog niets te doen. Wel kunt u natuurlijk kijken of u zelf energie kunt besparen, zoals LED-verlichting gebruiken, de verwarming lager zetten en apparaten niet op stand-by laten staan.

Nieuwbouw

Vanaf 1 juli 2018 is er landelijk een verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwe woningen en kleine bedrijven. Dit staat in de Wet Voortgang Energietransitie. In bepaalde gevallen mogen gemeenten hiervan afwijken. Amersfoort wil alleen bij hoge uitzondering nieuwe aardgasaansluitingen toestaan. Bijvoorbeeld als aansluiting op een alternatieve energiebron te ingewikkeld is, of als het leidt tot extreem hoge kosten of tot grote vertraging bij de bouw.

Gaat u nieuwbouw realiseren en gaat de bouwvergunning uit van een gasaansluiting? Staat u open om uw project aardgasvrij op te leveren als dit realistisch en uitvoerbaar is? Maak dan gebruik van het Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw. Dit switchteam kan u in 5 werkdagen inzicht geven in de mogelijke alternatieven voor aardgas en de financiële gevolgen. Ook helpt het u op weg bij het eventueel aanpassen van uw project. Het Switchteam is een initiatief van het Rijk. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer weten?

Wilt u informatie ontvangen over hoe we verder gaan met Amersfoort aardgasvrij? Meld u aan:

AANMELDEN

Op www.hierverwarmt.nl vindt u veel informatie over wonen zonder aardgas.

Ervaringen

Eigenaren Gerard Mollink en Erik Terstappen voor The Lake House: het eerste energieleverende huis in Amersfoort

Verschillende Amersfoorters hebben al ervaring met aardgasvrij wonen. Lees hun ervaringen.