Amersfoort aardgasvrij

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. We moeten in het hele land overstappen op andere manieren om ons huis en water te verwarmen en om te koken. Ook Amersfoort wordt dus een aardgasvrije stad.

Amersfoort aardgasvrij

Warmtevisie Amersfoort

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort wordt veroorzaakt door de verwarming van huizen en gebouwen met aardgas. Net zoals alle gemeenten in Nederland, maken we daarom een omslag naar duurzaam verwarmen zonder aardgas Samen met partners uit de stad is de Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Deze Warmtevisie geeft bewoners meer duidelijkheid over de wijze waarop we in de komende jaren van aardgas overschakelen naar duurzame warmte. In grote lijnen beschrijft de Warmtevisie: het proces, waar we starten, in welk tempo, welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken en hoe we de verduurzaming samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen verder oppakken.

Belangrijke uitgangspunten zijn dat duurzame warmte schoon en effectief moet zijn. Wij streven daarbij naar een woonlasten-neutrale overstap en een nieuwe warmtevoorziening die betrouwbaar en altijd beschikbaar is.

Met de Warmtevisie sporen we bewoners aan om de eerste stappen te nemen in verduurzaming van hun woningen (woningaanpassing). Denk aan isolatie, zonnepanelen, inductie koken en warmtepomp. De aanpassingen aan de woningen zijn essentieel om een gezonde leefbare stad te blijven. Naast een schone, veilige, gezonde en prettige leefomgeving biedt de verduurzaming ook kansen voor innovatie en bedrijvigheid.

Wijkwarmteplannen

De komende jaren gaan we voor elke wijk een wijkwarmteplan maken. In 2018 zijn we hier al mee gestart in Schothorst-Zuid.

Bent u huiseigenaar?

Wanneer het aardgasnet wordt afgesloten, weten we nog niet, dit zal zeker nog een aantal jaren duren. Toch vinden we het belangrijk dat iedereen zich op tijd gaat voorbereiden. Misschien is uw cv-ketel aan vervanging toe of gaat u binnenkort een nieuwe keuken kopen. Dan is het slimmer om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Misschien wilt u uw huis isoleren of denkt u na over zonnepanelen op uw dak. Dit zijn allemaal keuzes die u kunt of moet maken de komende tijd.

Oriënterend gesprek bij 033Energie

Bent u benieuwd hoe u uw woning duurzaam kunt maken? Vraag dan een oriënterend gesprek aan bij 033Energie, het lokale energieloket. Dit gesprek is gratis, duurt een uur en vindt plaats in het Centrum voor Duurzaam Renoveren. Wilt u samen met uw buren meer informatie over de mogelijkheden? Bij minimaal 10 mensen organiseert 033Energie een voorlichtingsavond. Zie ook www.033energie.nl.

Bent u huurder?

Woont u in een huurwoning? Dan hoort u meer van uw woningcorporatie of verhuurder als er plannen zijn voor uw flat of huis. U hoeft nu nog niets te doen. Wel kunt u natuurlijk kijken of u zelf energie kunt besparen, zoals LED-verlichting gebruiken, de verwarming lager zetten en apparaten niet op stand-by laten staan.

Nieuwbouw

Vanaf 1 juli 2018 is er landelijk een verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwe woningen en kleine bedrijven. Dit staat in de Wet Voortgang Energietransitie. In bepaalde gevallen mogen gemeenten hiervan afwijken. Amersfoort wil alleen bij hoge uitzondering nieuwe aardgasaansluitingen toestaan. Bijvoorbeeld als aansluiting op een alternatieve energiebron te ingewikkeld is, of als het leidt tot extreem hoge kosten of tot grote vertraging bij de bouw.

Gaat u nieuwbouw realiseren en gaat de bouwvergunning uit van een gasaansluiting? Staat u open om uw project aardgasvrij op te leveren als dit realistisch en uitvoerbaar is? Maak dan gebruik van het Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw. Dit switchteam kan u in 5 werkdagen inzicht geven in de mogelijke alternatieven voor aardgas en de financiële gevolgen. Ook helpt het u op weg bij het eventueel aanpassen van uw project. Het Switchteam is een initiatief van het Rijk. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Klimaattour

Om mensen te inspireren naar een schoon, groen, leefbaar en CO2-neutraal Amersfoort, organiseerde de gemeente Amersfoort samen met diverse bewoners op 22 juni de Klimaattour. Inwoners die al maatregelen hebben getroffen, stelden hun huis open en deelden hun ervaringen. Van vier locaties zijn videoverslagen gemaakt, waarvan hieronder de afleveringen met Gerard, Erik en José, dus mocht je de Klimaattour hebben gemist, dan kan je hier alsnog de kunst afkijken. We volgen twee nieuwbouwwoningen, een rijtjeshuis en een huurwoning. Als je daardoor nieuwsgierig wordt, dan kan je gratis een afspraak maken bij 033energie.nl voor meer informatie.

Aflevering #1

Aflevering #2

Aflevering #3

Aflevering #4

Meer weten?

Wilt u informatie ontvangen over hoe we verder gaan met Amersfoort aardgasvrij? Meld u aan:

AANMELDEN

Op www.hierverwarmt.nl vindt u veel informatie over wonen zonder aardgas.

Ervaringen

Eigenaren Gerard Mollink en Erik Terstappen voor The Lake House: het eerste energieleverende huis in Amersfoort

Verschillende Amersfoorters hebben al ervaring met aardgasvrij wonen. Lees hun ervaringen.

Irma en Adri van Doorn in de Seringstraat vertellen hoe het woont in een verduurzaamde woning. Via deze link kunt u het artikel lezen op de pagina van het AD.