Amersfoort aardgasvrij

De komende jaren willen we de CO₂-uitstoot terugbrengen naar nul en stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas. In het hele land stappen we over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken, ook in Amersfoort.

Amersfoort aardgasvrij

Warmtevisie

Om dit doel te bereiken, hebben we in 2018-2019 een eerste stap gezet richting een CO₂-neutraal en aardgasvrij Amersfoort: we zijn aan de slag gegaan en hebben een voorverkenning gedaan met de Warmtevisie. In grote lijnen beschrijft de Warmtevisie het proces, waar we starten, in welk tempo, welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken en hoe we de verduurzaming samen met huis- en gebouweigenaren, huurders en andere partijen verder oppakken. Er is een planning aangegeven voor het opstellen van wijkwarmteplannen, (dit is een maatwerkplan per wijk, met zoekrichtingen voor een mogelijk warmtealternatief in een wijk). In de Warmtevisie is geen planning opgenomen voor wanneer wijken van het aardgas af gaan.

Ter voorbereiding op de Warmtevisie is de factsheet gemaakt die je hieronder kan downloaden en bekijken:

  Bekijk hieronder het filmpje over de Warmtevisie van de gemeente Amersfoort:

  Transitie Visie Warmte

  In dezelfde periode dat de Warmtevisie in de gemeenteraad van Amersfoort werd vastgesteld, werd het Klimaatakkoord getekend door de regering en vertegenwoordigers van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, overheden, etc. In de uitwerking van het Klimaatakkoord is bepaald dat alle gemeenten een Transitie Visie Warmte moeten ontwikkelen. Zij moeten die eind 2021 klaar hebben. In de Transitie Visie Warmte wordt aangegeven welke wijken (of delen van wijken) voor 2030 van het aardgas af gaan. Een betaalbare aanpak en een beschikbaar aanbod zijn daarbij van cruciaal belang. Voor deze wijken wordt ook aangegeven wat het beste alternatief is voor aardgas. Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte volgt het maken van de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Uiteraard wordt begonnen bij de wijken die zijn aangewezen om voor 2030 van het aardgas af te gaan.

  Huidige stand van zaken

  Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij een goed onderbouwde Transitievisie Warmte en Wijk uitvoeringsplannen kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten die gemeenten bij het afwegingsproces helpt. Gemeente Amersfoort gebruikt deze leidraad de komende periode om de Warmtevisie door te ontwikkelen tot een Transitie Visie Warmte. Dit houdt een verfijning van de informatie en een verdere doorrekening van de gegevens in. Uiteraard doen we dit samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders, medeoverheden en andere partners.

  Omdat het tijdpad in de Warmtevisie alleen gericht was op het maken van plannen, en de planning in de TransitieVisie Warmte op de daadwerkelijke uitvoering, zullen er wellicht andere keuzes gemaakt worden. We willen beginnen met die wijken waar uitvoering voor 2030 uitvoerbaar en betaalbaar is. De Transitie Visie Warmte is eind 2021 gereed.

  Draagvlakmeting aardgasvrije wijken

  Download het Panelonderzoek gemeente Amersfoort 2020.

  Opiniestuk

  Lees hier

  over aardgasvrij van onder anderen Astrid Janssen, wethouder Amersfoort en Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht.

  Energie besparen en comfortabel wonen in Nieuwland

  De eerste stap naar aardgasvrij worden, is energie besparen. Bijvoorbeeld door huizen goed te isoleren. Graag helpen we de inwoners op weg met tips en informatie.

  Meer weten over duurzaam verwarmen?

  AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

  Bezoek het platform

  Schothorst-Zuid aardgasvrij

  Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort die aardgasvrij wordt.

  Lees meer

  Zelf aan de slag?

  Denkt u na over het vervangen van de cv-ketel? Het nemen van energiebesparende maatregelen zoals isoleren? Of het aanschaffen van zonnepanelen? Vraag gratis advies in bij het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente Amersfoort.

  Vraag advies