Amersfoort aardgasvrij

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO₂-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is de Transitievisie Warmte. Deze transitievisie beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen. Op basis van deze visie zullen door de gemeente de komende jaren vele gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken worden gevoerd over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, CO₂-neutrale buurt en wijk.

Amersfoort aardgasvrij

Lees hieronder de Transitievisie Warmte en de reacties en vragen (zienswijze) die zijn gesteld bij de ter inzage legging inclusief antwoord van de gemeente. Deze Transitievisie Warmte ligt nu voor bij de Raad om er een besluit over te nemen. Op 28 september wordt als voorbereiding op een besluit de Transitievisie in een Ronde besproken. U kunt uw mening geven en inspreken tijdens deze Ronde. Meld u zich aan bij de Griffie van de gemeente via griffie@amersfoort.nl of bel met het algemene nummer 033- 4694379.

In deze video leggen we uit wat de Transitievisie Warmte is en hoe deze tot stand is gekomen:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplossingen betaalbaar moet zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Ieder vijf jaar actualiseren we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

In deze video vertellen we je meer over de verschillende warmteoplossingen in Amersfoort:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Volgorde van buurten en wijken

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Bekijk deze video om te zien wat de Transitievisie Warmte voor jou betekent:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Wat dit voor u betekent

Nieuwsgierig naar de warmtevisie in uw buurt? Bekijk de interactieve kaart waarop u meer informatie kunt vinden.

Online bijeenkomst

Kijk hieronder de online bijeenkomst over de Transitievisie Warmte van woensdag 9 juni 2021 terug:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Draagvlakmeting aardgasvrije wijken

Download het Panelonderzoek gemeente Amersfoort 2020.

Energie besparen en comfortabel wonen in Nieuwland

De eerste stap naar aardgasvrij worden, is energie besparen. Bijvoorbeeld door huizen goed te isoleren. Graag helpen we de inwoners op weg met tips en informatie.

Schothorst-Zuid aardgasvrij

Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort die aardgasvrij wordt.

Lees meer

Warmtevisie

in 2018-2019 een eerste stap gezet richting een CO₂-neutraal en aardgasvrij Amersfoort: we zijn aan de slag gegaan en hebben een voorverkenning gedaan met de Warmtevisie:

Lees meer

Zelf aan de slag?

Denkt u na over het vervangen van de cv-ketel? Het nemen van energiebesparende maatregelen zoals isoleren? Of het aanschaffen van zonnepanelen? Vraag gratis advies in bij het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente Amersfoort.

Vraag advies