Schothorst-Zuid aardgasvrij

Algemeen

Schothorst-Zuid is de eerste wijk waar de gemeente samen met de inwoners, Stedin, Warmtestem, warmtebedrijf Amersfoort, de woningcorporaties en andere betrokkenen aan de slag zijn met een wijktraject om aardgasvrij te worden.

Uitgangspunt warmtetransitie

De gemeente Amersfoort houdt in de warmtetransitie 5 uitgangspunten aan.

Dit zijn:

  • Schoon en effectief
  • Betaalbaar en betrouwbaar
  • Lokaal en gebiedsgericht
  • Participatie en draagvlak
  • Een flexibele en lerende aanpak

In de wijkaanpak Schothorst-Zuid staan deze uitgangspunten centraal. Dat betekent dat we samen met de wijk zoeken naar een betaalbaar, duurzaam en gedragen alternatief voor aardgas. 

Waar staan we nu in Schothorst-Zuid?

Sinds 2018 is de gemeente samen met de met de wijk bezig met verkennen van warmteoplossingen. 

Aan het einde van 2024 wil de gemeente een beeld hebben van wat de bewoners van Schothorst-Zuid willen. De gemeente kan dan een uitvoeringsplan maken. Daarin staat hoe de bewoners van Schothorst-Zuid van het aardgas afgaan.  

De bewoners van Schothorst-Zuid kiezen zelf wat ze doen: gaan ze voor een aansluiting op het warmtenet of kiezen ze voor een warmtepomp? De keuze is afhankelijk van de eigen wensen, mogelijkheden en het soort huis. Bewoners kunnen advies krijgen bij het maken van de afweging. Voor een aansluiting op het warmtenet is er dit jaar een subsidie. Ook voor warmtepompen zijn er regelingen van het rijk. Lees hierover meer op de wijkpagina

Doe mee

Woon je in Schothorst-Zuid? Het komende jaar komen de gemeente, WarmteStem, de woningcorporaties en Warmtebedrijf Amersfoort graag met je in contact, zodat jij een keuze kunt maken voor een warmtepomp of het warmtenet. 

Heb je vragen? Mail naar samenduurzaam@amersfoort.nl of kijk op de wijkpagina op Amersfoortduurzaam.nl/schothorst.

Video

Gemeente Amersfoort | Aardgasvrij