Planning Wind op Isselt

Algemeen

Om 2 windmolens op Isselt te mogen bouwen, moet de gemeente een vergunning verlenen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de vergunningverlening voor dit project.

Ruimtelijke procedure

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de afwijking op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Een grafisch overzicht van de ruimtelijke procedure

Bezwaar maken

Bezwaar maken kan op twee momenten in het proces: zienswijzen en bezwaar indienen bij vergunningentraject (afwijken van bestemmingsplan) en beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwikkelingen in Soest

In Soest is in 2021 het uitnodigingskader voor Wind opgesteld. Hierin staat dat het gebied ten westen van bedrijventerrein Isselt een ‘mogelijk kansrijke locatie’ is voor een of meer windmolens. Dat zou betekenen dat er in de toekomst meer windmolens mogelijk zijn in de buurt. Of dit haalbaar is moet nog verder worden onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders van Soest wacht nu eerst de vergunningverlening van de molens op De Isselt af. Dan volgt mogelijk een verder (milieu)-onderzoek.

Meer informatie volgt dan op www.soest.nl.

Gemeenteraad Amersfoort stemt in met uitwerkingsvoorstel voor twee windturbines op Isselt

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerkingsvoorstel voor Wind op Isselt. Hier ging een stevig gesprek aan vooraf, waarbij diverse aanpassingen van het voorstel werden ingediend. Dat betekent dat we kunnen doorgaan met het ingezette proces.

Eisen voor Windturbines

Het aangenomen uitwerkingsvoorstel(link is extern) heeft onderwerpen als milieu en gezondheid, veiligheid, natuur en de manier waarop de windturbines in het landschap passen. Dat zijn de grenzen voor het gesprek in de omgevingsadviesraad. De gemeenteraad heeft via een aanpassing op het voorstel besloten dat er bescherming van hoge kwaliteit moet komen voor dieren, zoals vogels en vleermuizen. De tweede toevoeging houdt in dat er nu nog geen gebruik kan worden gemaakt van de eventuele afwijking van het ontwerp van de afstandsnorm. Dat gebeurt pas bij de vergunningprocedure, als het omgevingsconvenant is afgerond en de nieuwe landelijke regelgeving voor windturbines bekend is. Hierover zal de gemeente later moeten oordelen.

Selectieprocedure

De volgende stap is dat de gemeente een openbare selectieprocedure start voor het uitgeven van de grond. De gekozen ontwikkelaar gaat dan met de omgevingsadviesraad praten om samen afspraken te maken over de omgeving. 

De twee geplande windturbines kunnen straks groene stroom leveren aan 6000 huishoudens. Het definitieve besluit over hun komst wordt later genomen, als de ontwikkelaar de vergunning hiervoor heeft aangevraagd.