Ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Stad

Algemeen

Om de ontwikkeling van De Nieuwe Stad mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit plan geeft aan hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Hieronder een beknopte samenvatting.

Stedenbouwkundige opzet

De Nieuwe Stad ligt tussen:

  •  Brabantsestraat
  • rivier de Eem
  • Amsterdamseweg
  • Eemlaan

 In het gebied komen ongeveer 850 woningen en 10.000 vierkante meter kantoorruimte. Er worden nieuwe gebouwen in De Nieuwe Stad toegevoegd met in de plint diverse functies en op de verdiepingen woningen. Ook kan in 1 van de gebouwen worden geparkeerd.

Hoogte

Als het gaat om hoogte wordt richting de Eem aangesloten op het profiel en de hoogte van de bestaande bebouwing aan de Kleine Koppel. Nieuwe gebouwen volgen hier de gemiddelde hoogte van 15 meter waarbij 3 hoogteaccenten tot 30 meter de uitzondering vormen. Richting de Amsterdamseweg worden de gebouwen hoger. Het hoogste gebouw, het ‘Hoekhuis’ op de hoek van de Brabantsestraat en de Amsterdamseweg wordt 70 meter hoog. 

Interesse in de achtergronden van de ontwikkelingen van De Nieuwe Stad? Bekijk ze op de projectpagina.

Woonprogramma

Schipper Bosch, ontwikkelaar Ter Steege en de eigenaar van Zandfoort aan de Eem willen samen zo’n 850 woningen, voornamelijk appartementen, toevoegen aan De Nieuwe Stad:

Van het aantal woningen bestaat: 

  • minimaal 35% uit sociale woningen
  • minimaal 20% uit woningen voor middenhuur (10% lage middenhuur tot € 850 euro per maand)
  • 10% hoge middenhuur tot  € 1.000 euro per maand
  • 45%  uit woningen die verkocht of verhuurd worden in de vrije sector

Deze percentages gelden voor De Nieuwe Stad als geheel en niet per gebouw.

Cultuurhistorische waarden

De Nieuwe Stad is van oorsprong een industriegebied en woonwijk ’t Sasje. Deze charme wordt behouden, ook als er woningen toegevoegd worden. Cultuurhistorische waarden zijn vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan. 

Hierin staat dat de voormalige Prodentfabriek en de bebouwing aan de Kleine Koppel (waar o.a. Het Lokaal, Kunsthuis Glue, Kroast en ATMosphere zitten) de aanduiding ‘cultuurhistorische waarde’ hebben gekregen. Hiermee geldt een vergunningplicht voor sloop van de gebouwen en voor wijzigingen aan de gevels en dakconstructie. 

Deze gebouwen hebben het stempel ‘monumentaal’ gekregen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geeft advies over omgevingsvergunningaanvragen voor deze gebouwen. 

Verkeer en parkeren

De Nieuwe Stad wordt autoluw en overal toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Bezoekers en gebruikers zullen met hun auto de parkeergarage (ook wel Het Parkeerhuis genoemd) inrijden waardoor de openbare ruimte wordt ontzien. Dit Parkeerhuis is bereikbaar vanaf de Brabantsestraat. Voor vrachtverkeer komt er onder andere een keerlus op de Eemlaan.

Groen en openbare ruimte

De Nieuwe Stad wordt een nog groener, duurzamer en biodiverser stedelijke omgeving. Naast de groene Oliemolenhof worden op verschillende plekken kleine parkjes met planten, bomen en bloemen aangelegd. Ook komen er groene balkons en daken en wordt beplanting strategisch ingezet bij het opvangen van water en het zorgen voor schaduw.  
 

Duurzaamheid

Met De Nieuwe Stad wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame ontwikkeling van de stad Amersfoort. Het gebied zien we als innovatieve microstad waar betrokken ondernemers elkaar versterken, waar gebruik boven bezit gaat, waar slimme ideeën en samenwerkingen ontstaan en waar van onderop wordt gebouwd aan een zo veel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam stuk stad. 

Zo krijgen de Paviljoens een 4de leven, worden bestaande gebouwen zoveel mogelijk behouden en wordt er circulair en flexibel gebouwd. In De Nieuwe Stad wordt het groen straks onderhouden door het beheer van De Nieuwe Stad en er is veel aandacht voor biodiversiteit. Ook voor wat betreft mobiliteit wordt gestreefd naar een duurzaam alternatief: er wordt een mobiliteitshub voor deelvervoer in het Parkeerhuis onderzocht.
 

Evenementen

De Nieuwe Stad wordt een gebied met een 18-uurs dynamiek, met een dag- en nachtprogrammering. Die richt zich vooral op en rond het centrale plein de Oliemolenhof. Ook met de komst van woningen blijven evenementen in het gebied mogelijk. Uiteraard moet er wel rekening worden gehouden met de nieuwe bewoners in het gebied. Met de groei van De Nieuwe Stad naar 850 woningen zullen er per jaar maximaal 36 evenementendagen met versterkte muziek mogelijk zijn, exclusief op- en afbouw.