Ontheffing speedpedelec

Algemeen

Om gebruikers van speedpedelecs veilig door onze stad te laten fietsen, mogen ze sinds eind mei 2021 zelf beslissen waar ze willen fietsen: op de rijbaan óf met aangepaste snelheid op het fietspad. Om gebruik te maken van het fietspad moeten ze wel in het bezit zijn van een ontheffing.

Ontheffing voor gebruik fietspaden

De speedpedelec is een duurzaam alternatief vervoersmiddel van en naar Amersfoort dat de auto vervangt. Om die reden willen we het gebruik van de speedpedelec stimuleren. Een meerderheid van de gebruikers voelt zich niet overal veilig op de rijbaan. Daarom zijn we in mei 2021 gestart met het verlenen van ontheffingen aan speedpedelec gebruikers. Daarmee mogen zij met aangepaste snelheid op de fietspaden rijden.

Vervolg ontheffingsregeling

De ontheffingsregeling is eind 2022 geëvalueerd. Daaruit blijkt dat er geen negatieve effecten te merken zijn op het fietspad. De ontheffing voorziet wel in een grote behoefte onder gebruikers van de speedpedelec. Zolang de veiligheidssituatie op de rijbaan of het fietspad niet verandert, willen wij dat gebruikers zelf kunnen kiezen voor rijbaan of fietspad. Daarom verlengen we de ontheffingsregeling tot en met juni 2023. Meer informatie over de evaluatie vind je in het bericht aan de Gemeenteraad.

De positieve resultaten in Amersfoort hebben er toe geleidt dat er vanaf 1 juli 2023 een regionale ontheffingsregeling van start gaat. Dat betekent dat er bij de gemeente Utrecht een ontheffing aangevraagd kan worden, die geldig is voor alle deelnemende gemeenten (waaronder Amersfoort). Bij de gemeente Amersfoort zelf kan geen ontheffing meer worden aangevraagd.

Aanvraag ontheffing

Op dit moment kan er geen ontheffing worden aangevraagd. Vanaf 1 juli 2023 kun je bij de gemeente Utrecht een ontheffing aanvragen, die is geldig in alle deelnemende gemeenten (waaronder Amersfoort).

Vanaf 1 juli 2023 kun je bij de gemeente Utrecht een ontheffing aanvragen, die geldig is in alle deelnemende gemeenten (waaronder Amersfoort). Ga daarvoor naar de website van de gemeente Utrecht
 

Omgangsregels

Als onderdeel van de ontheffing worden gedragsregels opgelegd, waaronder een maximumsnelheid.

De speedpedelec heeft gemiddeld een hogere snelheid dan een normale (elektrische) fiets. Daarom moet de gebruiker zich houden aan een aantal omgangsregels op het fietspad. Houd altijd rekening met andere gebruikers op het fietspad.

  • Je bent te gast op het fietspad en veroorzaakt geen hinder of gevaar voor het overige fietsverkeer
  • Je rijdt maximaal 30 kilometer per uur op het fietspad
  • Je moet altijd de ontheffing of een kopie daarvan kunnen tonen aan een handhaver wanneer die daar om vraagt
  • Je voldoet aan alle overige wettelijke verplichtingen voor de speedpedelec, zoals de gele bromfietskentekenplaat, de eis dat de bestuurder minimaal 16 jaar is, een bromfietsrijbewijs heeft en een helm draagt
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg  van het gebruik van de ontheffing

Reden speedpedelecs op het fietspad

Niet alle modellen speedpedelecs halen (eenvoudig) een snelheid van 45 kilometer per uur. Het voertuig is ook veel lichter dan auto’s en vrachtauto’s om hen heen. De lagere snelheid en onbekendheid van het voertuig leiden tot vervelende of soms agressieve reacties van andere weggebruikers.

Bij verkeerslichten worden speedpedelecs bovendien niet altijd opgemerkt, waardoor zij door rood moeten rijden. Veel gebruikers van speedpedelecs voelen zich hierdoor niet overal veilig op de rijbaan. Door ze met een ontheffing toegang te bieden tot het fietspad, kunnen ze zelf beslissen waar ze zich veilig voelen. Op de rijbaan óf met aangepaste snelheid (maximaal 30 km per uur) op het fietspad.

Handhaving van regels

De bestuurder van een speedpedelec moet zich houden aan een aantal gedragsregels op het fietspad. Die vind je onder het kopje Omgangsregels. Handhaving op deze regels gebeurt tijdens reguliere en specifieke controles op brom- en snorfietsen op het fietspad.

Contact

Nog vragen? Mail naar ondersteuning-so@amersfoort.nl.