Ontheffing speedpedelec

Algemeen

Gebruikers van speedpedelecs mogen zelf beslissen waar ze willen fietsen: op de rijbaan of met aangepaste snelheid op het fietspad. Om gebruik te maken van het fietspad is wel een ontheffing nodig. Die is aan te vragen bij Gemeente Utrecht.

Ontheffing voor gebruik fietspaden

Veel gebruikers van de speedpedelec voelen zich niet overal veilig op de rijbaan. Daarom zijn we in mei 2021 gestart met het verlenen van ontheffingen aan speedpedelec gebruikers. Daarmee mogen zij met aangepaste snelheid op de fietspaden rijden.

De ontheffingsregeling is eind 2022 geëvalueerd. Daaruit blijkt dat er geen negatieve effecten te merken zijn op het fietspad. 

Door de positieve resultaten in Amersfoort is vanaf 1 juli 2023 een regionale ontheffingsregeling gestart. Bij Gemeente Utrecht kan een ontheffing aangevraagd worden die geldig is in alle gemeenten die meedoen (waaronder Amersfoort). 

Aanvraag ontheffing

Vraag je ontheffing aan via de website van Gemeente Utrecht. Die ontheffing is geldig in alle gemeenten die meedoen (waaronder Amersfoort). Bij Gemeente Amersfoort zelf kan geen ontheffing meer worden aangevraagd.

Gedragsregels

Voor het gebruik van de ontheffing gelden wel gedragsregels. Bijvoorbeeld een maximumsnelheid. De speedpedelec heeft gemiddeld een hogere snelheid dan een normale (elektrische) fiets. Daarom moet de gebruiker zich houden aan een aantal regels op het fietspad. Houd altijd rekening met andere gebruikers.

De regels op een rij:

  • Je bent te gast op het fietspad en veroorzaakt geen hinder of gevaar voor andere fietsers.
  • Je rijdt maximaal 30 kilometer per uur op het fietspad.
  • Je moet altijd de ontheffing of een kopie daarvan kunnen tonen aan een handhaver wanneer die daar om vraagt.
  • Je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor de speedpedelec, zoals de gele bromfietskentekenplaat, de eis dat de bestuurder minimaal 16 jaar is, een bromfietsrijbewijs heeft en een helm draagt.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de ontheffing.

Handhaving op deze regels gebeurt tijdens reguliere en specifieke controles op brom- en snorfietsen op het fietspad.

Reden speedpedelecs op het fietspad

Niet alle modellen speedpedelecs halen (eenvoudig) een snelheid van 45 kilometer per uur. Het voertuig is ook veel lichter dan auto’s en vrachtauto’s om hen heen. De lagere snelheid en onbekendheid van het voertuig leiden tot vervelende of soms agressieve reacties van andere weggebruikers.

Bij verkeerslichten worden speedpedelecs bovendien niet altijd opgemerkt, waardoor zij door rood moeten rijden. Veel gebruikers van speedpedelecs voelen zich hierdoor niet overal veilig op de rijbaan. Door ze met een ontheffing toegang te bieden tot het fietspad, kunnen ze zelf beslissen waar ze zich veilig voelen. Op de rijbaan óf met aangepaste snelheid (maximaal 30 km per uur) op het fietspad.

Contact

Heb je vragen? Mail naar ondersteuning-so@amersfoort.nl.