Onderzoek naar zonne- en windenergie langs de A28 en bij de Vlasakkers: resultaat bekend

Algemeen

Het duurzaam opwekken van energie is nodig om als land CO2 neutraal te worden. Daarom maakte Amersfoort samen met Leusden en Soest afspraken over waar en hoe we duurzame energie kunnen opwekken. op twee plekken is onderzocht of dit kan: langs de A28 en bij de Vlasakkers. De uitkomst van dit onderzoek is dat er vooral ecologische beperkingen zijn. Maar als de natuur gecompenseerd wordt, zijn windmolens op deze plekken in principe mogelijk. In een volgende stap moet duidelijk worden of windmolens in deze gebieden ook daadwerkelijk haalbaar en wenselijk zijn.

Regionale Energiestrategie

Energie uit zon en wind is nodig om over te stappen naar duurzame energie. In 2021 is daarvoor de Regionale Energiestrategie vastgesteld. Daarin staan verschillende zoekgebieden. In een zoekgebied onderzoeken we of grootschalig opwekken van duurzame energie mogelijk is. Amersfoort heeft samen met buurgemeenten Leusden en Soest onderzoek laten doen naar ruimtelijke- en technische beperkingen voor twee zoekgebieden:

  • Langs de A28 tussen Zeist en Amersfoort (voor zon- en windenergie). In dit zoekgebied liggen de gemeenten Soest, Amersfoort en Leusden.
  • Langs het spoor tussen Amersfoort en Soest ter hoogte van de Vlasakkers (voor windenergie). In dit zoekgebied liggen de gemeenten Soest en Amersfoort.

Uitkomst van het onderzoek

Binnen deze twee zoekgebieden is ruimte is voor windmolens. In een volgende stap moet duidelijk worden of de windmolens haalbaar en wenselijk zijn. Een belangrijke voorwaarde volgens het onderzoek is dat de natuur gecompenseerd wordt.

Voor zonne-energie zijn ruimtelijk en technisch zoveel beperkingen dat er geen economisch haalbaar project overblijft.

Dit staat in het onderzoek Haalbaarheidsanalyse Energiehub A28 RES Amersfoort dat Bureau Regio Amersfoort aan de colleges van de gemeenten Amersfoort, Soest en Leusden aanbood.

Vervolg

Het Rijk zal als (mede) grondeigenaar en initiatiefnemer het vervolgproces samen met de gemeentenen de provincie bespreken en uitwerken. 

Lees hierover meer in het Collegebericht.