Noodopvang Campanile hotel

Algemeen

Het COA vangt sinds 22 februari 2024 maximaal 150 asielzoekers op in het Campanile hotel (De Brand 50, Amersfoort). Het is een tijdelijke opvanglocatie. Doel is om de opvang in Ter Apel te ontlasten.

Update mei 2024

  • Er verblijven voor 80% vrouwen uit landen zoals Somalië, Irak, Yemen, Eritrea, Syrië en China. De meesten hebben een lopende asielprocedure. Een paar hebben inmiddels een status gekregen. Er is daardoor weinig doorstroom.
  • De opvang verloopt rustig. De defecte verlichting is grotendeels hersteld. Er zijn verder geen signalen van de bewoner uit de wijk gekomen.
  • De asielzoekers maken zelf de openbare ruimte schoon. Ze doen hun was en onderhouden de parkeerplaats. Vrijwilligers uit de wijk verzorgen  drukbezochte taallessen en andere activiteiten.
  • De eerste 3-maandelijkse evaluatie is zeer positief afgesloten. We zetten de opvang voort volgens afspraak.

Extra opvangplekken

Er is nog altijd sprake van een grote toestroom van asielzoekers. Daarvoor is op dit moment in de reguliere opvanglocaties geen ruimte. Daarom heeft het COA aan de gemeente Amersfoort gevraagd of zij tijdelijk extra opvangplekken kunnen aanbieden voor asielzoekers. Amersfoort wil niet dat er mensen buiten moeten slapen of onder schrijnende omstandigheden.

Het Campanile hotel stelt 77 2-persoonskamers tijdelijk beschikbaar aan het COA. Het pand is erg geschikt voor deze opvang, omdat slaapkamers, sanitair en een recreatieruimte aanwezig zijn.

Voor wie

De asielzoekers die hier tijdelijk verblijven, komen uit landen zoals Somalië, Irak, Yemen, Eritrea, Syrië en China. Er zijn geen kinderen, want er zijn geen voorzieningen voor kinderen.

Wat is tijdelijk?

Begin januari 2024 kwamen de eerste mensen aan. Zij blijven in eerste instantie 3 maanden. Elke 3 maanden bekijken COA en gemeente of verlenging mogelijk is, tot maximaal 1 jaar.

Begeleiding en huisregels

Het gaat om noodopvang onder verantwoordelijkheid van het COA. Dit betekent dat het COA alle begeleiding op zich neemt. U kunt erop rekenen dat het COA maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang op een prettige en veilige manier en zonder overlast verloopt.

Er is 24/7 begeleiding aanwezig in en rond het hotel. In de recreatieruimte zijn taallessen en andere activiteiten. Er is contact met het buurthuis en de kerk. Inmiddels zijn er een paar fietsen en een fietsenwerkplaats.

Het COA moedigt asielzoekers zoveel mogelijk aan. De komende maanden wordt het vrijwilligerswerk verder uitgebreid. Voor de buurtbewoners en de asielzoekers zelf.

Omgeving

We hebben de defecte verlichting op het parkeerterrein grotendeels hersteld. Helaas werken 2 lantaarnpalen nog steeds niet. Dat komt door een probleem in de infrastructuur. Daarom werken we nu met tijdelijke verlichting. Verder zijn er geen signalen van buurtbewoners gekomen.

Huisregels

De asielzoekers zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. In het gebouw hangen de huisregels, in verschillende talen. Die gaan over omgangsregels zoals die in Nederland gebruikelijk zijn, het schoonhouden van het gebouw en de omgeving, verbod op alcohol en drugs, minder geluid na 22.00 uur etc. De beveiliging en de locatiemanager houden hier toezicht op. Als dat nodig is, spreken zij bewoners hierop aan.

Gezondheid

In Ter Apel hebben de asielzoekers een medische intake en een coronatest gedaan (ook de gezinsleden). Als dat nodig is, zorgt het COA voor medische hulp.

Hulp bieden

Als je iets wilt betekenen voor de bewoners, kun je kijken op de pagina Hulp bieden.

Vragen en meer informatie

In veel andere gemeenten verloopt tijdelijke noodopvang onder verantwoordelijkheid van het COA naar tevredenheid. Gemeente Amersfoort heeft die ervaring ook. Toch kan er altijd iets gebeuren. Bij vragen of meldingen kun je bellen naar de COA-receptie via 06 25 46 05 12. Je kunt ook mailen naar fmmzamersfoortnodb@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op de website van het COA.

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in Amersfoort kun je vinden op de pagina Vluchtelingen. Heb je een vraag aan de gemeente of wil je een ervaring doorgeven? Stuur dan een mail naar vluchtelingen@amersfoort.nl.