Noodopvang Campanile hotel

Algemeen

Het COA gaat maximaal 154 asielzoekers opvangen in het Campanile hotel, De Brand 50 in Amersfoort. Het gaat om een tijdelijke noodopvanglocatie, om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ontlasten. De eerste asielzoekers zullen op 22 februari 2024 arriveren.

Update 21 februari 2024

Vergunning

COA heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en de gemeente heeft die verleend. Dat betekent dat COA op 22 februari zal gaan starten met het inhuizen van asielzoekers. Wel is het mogelijk voor omwonenden (of belanghebbenden) om binnen 6 weken bezwaar maken. Op de pagina Vergunningen inzien en bezwaar maken lees je:

  • Hoe de vergunning is in te zien.
  • Hoe je bezwaar kunt maken.
  • Wat er daarna gebeurt.

Extra opvangplekken

Er is nog altijd sprake van een grote toestroom van asielzoekers. Daarvoor is op dit moment in de reguliere opvanglocaties geen ruimte. Daarom heeft het COA aan de gemeente Amersfoort gevraagd of zij tijdelijk extra opvangplekken kunnen aanbieden voor asielzoekers. Amersfoort wil niet dat er mensen buiten moeten slapen of onder schrijnende omstandigheden.

Het Campanile hotel stelt 77 2-persoonskamers tijdelijk beschikbaar aan het COA. Het pand is erg geschikt voor deze opvang, omdat slaapkamers, sanitair en een recreatieruimte aanwezig zijn.

Gezien de noodzaak voor deze korte termijn was het helaas niet mogelijk om omwonenden eerder dan 21 december 2023 te informeren.

Voor wie

De asielzoekers die hier tijdelijk komen, zijn een afspiegeling van de asielzoekers die in Nederland aankomen. Zij komen uit verschillende landen, waaronder Syrië, Jemen, Eritrea en Afghanistan. Deze mensen wachten op hun procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.

Wat is tijdelijk?

Vanaf begin januari 2024 komen de eerste mensen aan. Zij blijven hier in eerst instantie 3 maanden. Elke 3 maanden bekijken COA en gemeente of verlenging mogelijk is, tot maximaal 1 jaar.

Begeleiding en huisregels

Het gaat om noodopvang onder verantwoordelijkheid van het COA. Dit betekent dat het COA alle begeleiding op zich neemt. U kunt erop rekenen dat het COA maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang op een prettige en veilige manier en zonder overlast verloopt.

Er is 24/7 begeleiding aanwezig in en rond het hotel. Er komt een recreatieruimte in het hotel voor dagbesteding. Ook gaat het COA bijvoorbeeld met vrijwilligers activiteiten organiseren buiten het hotel.

Huisregels

De asielzoekers zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. In het gebouw hangen de huisregels, in verschillende talen. Die gaan over omgangsregels zoals die in Nederland gebruikelijk zijn, het schoonhouden van het gebouw en de omgeving, verbod op alcohol en drugs, minder geluid na 22.00 uur etc. De beveiliging en de locatiemanager houden hier toezicht op. Als dat nodig is, spreken zij bewoners hierop aan.

Gezondheid

In Ter Apel hebben de asielzoekers een medische intake en een coronatest gedaan (ook de gezinsleden). Als dat nodig is, zorgt het COA voor medische hulp.

Hulp bieden

Als je iets wilt betekenen voor de bewoners, kun je kijken op de pagina Hulp bieden.

Vragen en meer informatie

In veel andere gemeenten verloopt tijdelijke noodopvang onder verantwoordelijkheid van het COA naar tevredenheid. Gemeente Amersfoort heeft die ervaring ook. Toch kan er altijd iets gebeuren. Bij vragen of meldingen kun je bellen naar de COA-receptie op telefoonnummer 0625 460 512. Je kunt ook mailen naar fmmzamersfoortnodb@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl/locatie/amersfoort-de-brand.

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in Amersfoort kun je vinden op de pagina  www.amersfoort.nl/vluchtelingen. Heb je een vraag aan de gemeente of wil je een ervaring doorgeven? Stuur dan een mail naar vluchtelingen@amersfoort.nl.