Nieuw zwembad Hoogland

Algemeen

Het zwembad in Hoogland is sterk verouderd. Er is gekeken of het bad gerenoveerd kan worden of dat nieuwbouw een betere oplossing is. Na gesprekken met omwonenden en diverse onderzoeken blijkt dat nieuwbouw voor zwembad Hoogland de beste optie is. Dit biedt meer gebruiksmogelijkheden en is financieel het meest aantrekkelijk. In mei 2023 heeft de raad besloten dat er inderdaad voor nieuwbouw gekozen wordt.

Waarom nieuwbouw

Zwembad Hoogland is sterk verouderd, technisch en qua mogelijkheden voor het gebruik van het bad. Het bad heeft een aflopende diepte. Beweegbare bodems in het doelgroepenbad en het wedstrijdbad ontbreken. Dat zorgt voor minder mogelijkheden om bepaalde activiteiten aan te kunnen bieden.

Bij de nieuwbouw wordt het aanbod optimaal afgestemd op de behoefte. Dat betekent dat er in ieder geval een 6-baans wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuterbad komt. Het nieuwe zwembad zorgt voor uitbreiding van het zwemwateraanbod en betere functionaliteit van beide bassins. In zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad komt een beweegbare bodem.

Ook het doelgroepenbad wordt daardoor ‘volwaardig’ bruikbaar voor zwemlessen en specifieke doelgroepactiviteiten die extra warm water nodig hebben. Het nieuwe zwembad gaat ook voldoen aan alle duurzaamheidseisen. 

Locatiekeuze

Wat de meest geschikte locatie van het nieuwe bad is, wordt op dit moment uitgezocht. Hierbij wordt niet alleen gekeken of het grotere zwembad past, maar ook naar de effecten op de omgeving, het groen en de verkeerssituatie. Voor het nieuwe bad wordt gezocht naar een nieuwe locatie binnen de grenzen van Hoogland.

De verwachting is dat in maart/april 2024 meer bekend is over mogelijke locatie en de verdere planning. 

In gesprek met klankbordgroep en omwonenden

In april 2022 is een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd. De vragen die toen zijn gesteld zijn onder elkaar gezet en beantwoord op de pagina Vragen over renovatie of nieuwbouw zwembad Hoogland.

In de periode daarna is een klankborgroep samengesteld. De deelnemers uit deze klankbordgroep zijn vertegenwoordigers uit de betrokken zwemverenigingen, vereniging dorpsbelangen Hoogland, dorpsraad Hoogland en SRO als beheerder/exploitant van de sportvoorzieningen in Amersfoort. Deze klankbordgroep is verschillende keren bij elkaar gekomen. De klankbordgroep denkt mee over de wensen, eisen en de mogelijke locaties voor het nieuwe bad. 

Zodra meer bekend is over de voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad en de verdere planning worden omwonenden en individuele gebruikers van het zwembad uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Zij ontvangen daar een uitnodiging voor. 

Contact

Vragen over het project? Neem contact op:

Zij zijn ook bereikbaar via telefoonnummer 14 033.