Meld- en Adviespunt Bezorgd

Algemeen

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving en heb je het idee dat deze persoon zelf geen hulp zoekt? Dan is het goed hier melding van te maken. Vroeg ingrijpen bij verward gedrag kan ervoor zorgen dat iemand eerder in beeld komt en de zorg krijgt die nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand uit je omgeving die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat.

Zorgen en signalen melden

We willen mensen met verward gedrag zo snel mogelijk passende zorg  bieden. Daarom vraagt de gemeente Amersfoort om je zorgen en signalen te melden. Jij weet het beste wat er gebeurt in je eigen wijk. Je kunt met je signalen of zorgen terecht bij:

  • de huisarts

  • Wijkteam Amersfoort (tijdens kantooruren). Kijk voor contactgegevens op de website van het Wijkteam.

  • Meld- en Adviespunt Bezorgd van GGD regio Utrecht (avonden en weekend). Kijk voor meer informatie op de website website van het Meld- en Adviespunt Bezorgd.

  • hulpdiensten via 112 als er acuut gevaar is voor de persoon zelf of voor de omgeving.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. In zo’n geval kan het nodig zijn dat iemand verplicht geestelijke gezondheidszorg krijgt. Ook als iemand echt geen hulp wil. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Je kunt een melding doen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd. Kijk voor meer informatie op de website website van het Meld- en Adviespunt Bezorgd.