Lichtplan binnenstad

Algemeen

De gemeente heeft een Lichtplan voor de binnenstad van Amersfoort gemaakt.

Over het Lichtplan

Het Lichtplan geeft aan wat voor type verlichting past bij de verschillende onderdelen van de binnenstad. Het beschrijft principes en geeft adviezen voor alle soorten kunstmatige verlichting: openbare verlichting, aanlichting van gebouwen, seizoensverlichting en particuliere verlichting. In het Lichtplan staan de doelen en een toetsingskader voor een aantrekkelijke en afgestemde verlichting van de Binnenstad. Het geeft de kaders voor een goede verlichting, maar is nog geen uitvoeringsplan.

3 onderdelen

Het Lichtplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Analyse van de kwaliteiten van de binnenstad en de kansen voor verbeteringen van de verlichting.
  • Visie: algemene kaders en uitgangspunten om te komen tot het juiste licht op de juiste plek en op verschillende momenten in de avond.
  • Gebieden: per type gebied wordt een lichtprofiel uitgewerkt, met daarin de kaders en uitgangspunten die voor die plek gelden.

Belanghebbenden zijn op verschillende manieren betrokken bij het maken van het Lichtplan. Bekijk het Lichtplan, het bijbehorende collegebesluit en een overzicht van reacties en antwoorden daarop:

Lichtplan, collegebesluit en reacties

Met het Lichtplan (en de uitvoering daarvan) wil de gemeente:

  • bijdragen aan een aangenaam verblijf in de binnenstad, waardoor mensen er langer blijven
  • belangrijke plekken zoals (fiets)parkeergarages makkelijker vindbaar maken
  • kaders bieden voor verlichting door particulieren
Koppelpoort in de avond
Koppelpoort in de avond

Uitvoering van het Lichtplan

Het Lichtplan wordt uitgevoerd als de lichtmasten en –armaturen aan vervanging toe zijn. Dat is bijvoorbeeld nu het geval in de Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, op de Varkensmarkt en in de Langestraat. Tijdens de informatiebijeenkomst van 13 april 2023 werd uitleg gegeven over het soort armatuur. Hieronder vind je de presentatie die is gegeven:

Bewonerspresentatie Lichtplan binnenstad Amersfoort

Contact

Mail voor vragen het projectteam via lichtplanbinnenstad@amersfoort.nl