Kraaijvanger ontwerpt Huis voor de Stad Amersfoort (12 mei 2021)

Algemeen

Kraaijvanger Architects gaat het nieuwe stadhuis van Amersfoort ontwerpen. Dit ontwerpteam is geselecteerd uit 16 gerenommeerde partijen. Het totaalontwerp van het te bouwen Huis voor de Stad - van interieur tot exterieur, van constructie tot technische installaties – is in handen van het ontwerpteam van Kraaijvanger. Eind 2021 is naar verwachting het schetsontwerp van het Huis voor de Stad klaar, waarvan de bouw in 2023 moet starten.

Kraaijvanger Architects

Willem-Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “We krijgen met Kraaijvanger een gerenommeerd en ervaren ontwerpteam. Een uitstekende partner die goed begrijpt wat de sociale functie van een Huis voor de Stad in een groeiende stad als Amersfoort kan zijn. Bovendien moet het gebouw energieneutraal zijn, passen in de omgeving, onze inwoners aanspreken en generaties meegaan. Ik kijk uit naar een goede samenwerking.”

David Hess, partner en architect van het Rotterdamse Kraaijvanger Architects: “Wij vinden het een eer om voor Amersfoort een nieuw stadhuis te mogen ontwerpen. Om het ook echt een Huis voor de Stad te laten worden, speelt het inleven in en luisteren naar de vele verschillende toekomstige gebruikers een belangrijke rol in onze manier van werken. Dit vinden wij altijd een uitdaging maar we geloven erin dat we alle expertise in huis hebben om deze opdracht tot een succes te brengen.”  

Selectieprocedure

Kraaijvanger is geselecteerd via een Europese aanbesteding. De gemeente wilde met deze procedure het beste ontwerpteam vinden voor het Huis voor de Stad. 16 gerenommeerde partijen schreven zich in voor de aanbesteding. 5 van hen voldeden het meest aan de gestelde eisen en kwamen door de voorselectie. Uit deze groep kwam Kraaijvanger als beste uit de bus.

Bij de selectie is onder andere gekeken naar de visie van het ontwerpteam op duurzaamheid en stedenbouw. Ook woog mee hoe het team bij het ontwerpen de gebruikers van het gebouw betrekt, zoals medewerkers, inwoners en andere gebruikers van het pand. Kraaijvanger ontwierp eerder al het stadskantoor Utrecht en stadhuizen in onder andere Venlo, Almelo en Helmond.

Startschot en vervolg

Op woensdag 12 mei 2021 ondertekenen de Gemeente Amersfoort en Kraaijvanger de overeenkomst. Hierna start de architect met het schetsontwerp en het programma van eisen. Het ambitiedocument “Een huis voor de stad Amersfoort”, waarin de ideeën en wensen van inwoners, stad en gemeenteraad staan, is hierbij het vertrekpunt. Naar verwachting wordt voor de zomer het eerste schetsontwerp gedeeld met de stad, gemeenteraad en medewerkers van de gemeente. Eind 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het schetsontwerp en het programma van eisen. In 2022 moet het definitieve ontwerp klaar zijn, zodat de bouw begin 2023 kan starten. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe stadhuis op het Trapeziumterrein eind 2025 klaar voor gebruik.

Over Huis voor de Stad Amersfoort

In de toekomst wil Amersfoort een energieneutrale en klimaatbestendige stad zijn met voldoende woningen, waar in 2040 zo’n 180.000 inwoners zich thuis voelen. Een Huis voor de Stad moet hierbij passen en geschikt zijn voor de toekomst. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de stad een nieuw te bouwen stadhuis, dat duurzaam, gezond, makkelijk aanpasbaar en budgetneutraal is. Een toegankelijk gebouw met een Amersfoortse uitstraling waar ambtenaren werken en waar alle inwoners (graag) komen voor gemeentelijke dienstverlening, ontmoetingen en samenwerken.