Het zorgdossier van jouw kind

Algemeen

Als jouw kind jeugdhulp krijgt, blijft het zorgdossier bij de aanbieder van jeugdzorg. Alleen met jouw toestemming krijgt de gemeente het te zien.

Toestemming aan gemeente

Heb je toestemming gegeven aan de gemeente om het dossier van jouw kind te bekijken? Dan mag het alleen worden bekeken door:

  • zorgverleners in het wijkteam
  • medewerkers van de gemeente die direct betrokken zijn bij de ondersteuning van jou en jouw kind

Zij mogen alleen de informatie zien die nodig is om jouw kind te helpen.

Verhuizing naar andere gemeente

Bij verhuizing naar een andere gemeente, worden de dossiers niet automatisch doorgestuurd. Je moet daar eerst toestemming voor geven.

Ondersteuning afgerond?

Is de ondersteuning voor jouw kind afgerond, dan gaat het dossier dicht. Mocht de informatie later opnieuw nodig zijn, dan kan de gemeente die alleen opzoeken met jouw toestemming.