Inspreken tijdens een raadscommissie

Algemeen

Aan het begin van de vergadering van een raadscommissie is het mogelijk om je mening te geven over een onderwerp waarover de commissie gaat (zie informatie over de vergaderingen). Je maakt dan gebruik van het zogenoemde spreekrecht.

Hoe het werkt

Je kunt inspreken op alle onderwerpen waarover de commissie gaat. Raadsleden horen graag wat jij te zeggen hebt. Door te spreken tijdens vergaderingen laat je de raadsleden weten hoe je denkt over zaken die spelen in de buurt, wijk of stad. Of wat je van een plan van de gemeente vindt. Dat is voor raadsleden van groot belang als zij beslissingen moeten nemen.

Om je op weg te helpen, vind je hier een aantal spelregels voor het inspreken:

  • Je kunt spreken namens een organisatie, comité, vereniging, bedrijf of jezelf;
  • Je kunt inspreken over alle onderwerpen die onder de commissie vallen (de commissies Omgeving, Bestuur, Bedrijvigheid of Sociaal). Je kunt ook inspreken over onderwerpen die op de agenda van de commissie staan. 
  • Je hebt als inspreker gemiddeld twee minuten spreektijd.
  • Aan het begin van de raadscommissievergadering is er een half uur voor inspraak waarin je het woord mag voeren. Je kunt je inspreektekst ondersteunen met beeldmateriaal.
  • Na jouw inspraak geeft de voorzitter de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Na het inspraakmoment is er een pauze waarin je met de commissieleden (raadsleden en buitengewoon fractieleden) verder kunt praten over jouw bijdrage.
  • Wil je informatie ter beschikking stellen van de raad? Je kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar gemeenteraad@amersfoort.nl.
  • Soms zijn er andere of betere mogelijkheden om je onderwerp onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld het raadspreekuur of informatiemarkt Het Plein. Heb je een klacht of wil je tegen een besluit van de gemeenteraad in beroep gaan dan zijn daar officiële procedures voor. De griffie adviseert je daar graag in.

De agenda van de commissievergaderingen wordt 12 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op amersfoort.raadsinformatie.nl.

Openbaar

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn op grond van de Gemeentewet openbaar: ze worden opgenomen en live uitgezonden via de website Politiek Portaal.

Dat betekent dat jouw bijdrage ook openbaar is en als onderdeel van de vergadering live en openbaar gestreamd (in beeld en geluid) wordt via onze website.

Aanmelden

Als je wilt inspreken, neem dan contact op met de raadsgriffie. Dat kan via telefoonnummer 033 469 4379 of door een e-mail te sturen naar gemeenteraad@amersfoort.nl.

Je mag je ook nog vlak voor het begin van een vergadering aanmelden bij de voorzitter van de commissie.