Informatievoorziening: de Woonwaaier

Woonvragen zijn er in alle soorten en maten. Oplossingen voor deze vragen zijn er ook in alle soorten en maten. We geloven dat je problemen beter kunt voorkomen of zo vroeg mogelijk kunt oplossen. Het is belangrijk om burgers een (begin van een) oplossing te bieden. Er is maatwerk nodig om datgene te doen dat nodig is. Dit vraagt van professionals een integrale aanpak. De Woonwaaier helpt jou hierbij op weg.

De Woonwaaier geeft een overzicht van instrumenten die je als professional kunt inzetten om inwoners te ondersteunen een passende woonplek te behouden of te vinden. De Woonwaaier kan helpen om snel oplossingen te vinden. Het gaat om korte en bondige informatie en de juiste doorverwijzingen naar verdere informatie en eventuele vragen.

Woonwaaier voor professionals

De Woonwaaier is bedoeld voor partners en vrijwilligers in de wijk (denk aan het wijkteam en zorgaanbieders). De Woonwaaier geeft jou als professional inzicht en informatie over allerhande instrumenten en regelingen die te maken hebben met huisvestingsvraagstukken. Hiermee kunnen inwoners van Amersfoort worden ondersteund of doorverwezen bij deze vraagstukken. Een papieren exemplaar kun je aanvragen via wonen-zorg@amersfoort.nl.