Herinrichting Noordewierweg

Algemeen

Samen met de buurt werkt de gemeente aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Noordewierweg. Het gaat om het deel tussen de Puntenburgerlaan en het Isseltseveld.

Wat gaan we doen

Logo van Noordewierweg Verbindt

De Noordewierweg is een belangrijke weg in het Soesterkwartier. Het is de centrale ontsluitingsweg met winkels en maatschappelijke voorzieningen. Maar de Noordewierweg ziet er onoverzichtelijk en rommelig uit en nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarmee is het meer een barrière dan een ontmoetingsplek in de buurt.

Gemeente Amersfoort wil de Noordewierweg vanaf de Puntenburgerlaan tot en met de kruising Isseltseveld aantrekkelijker, veiliger, leefbaarder en duurzamer maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we samen met de buurt, vertegenwoordigd door de werkgroep Noordewierweg Verbindt.

Participatie

Startbijeenkomst

Op 2 februari 2021 bezochten ruim 130 mensen de online startbijeenkomst voor het project. De wensen, behoeften, tips en adviezen die wij ontvingen, gebruikten we waar mogelijk in het concept schetsontwerp. De vragen die toen gesteld zijn en de antwoorden daarop kun je teruglezen:

Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomst Noordewierweg 2 februari 2021

Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomst Noordewierweg 2 februari 2021

Enquête schetsontwerp

Via een online enquête konden bewoners en gebruikers van 2 tot 21 februari 2021 ook hun wensen en behoeften delen voor het schetsontwerp. 129 Personen gaven met elkaar 233 positieve punten en 342 verbeterpunten. Download de samenvatting van het onderzoeksrapport:

Resultaten enquête Noordewierweg

Tweede bijeenkomst

Het concept schetsontwerp is in samenspraak met de bewonerswerkgroep Noordewierweg Verbindt en andere bewoners opgesteld tijdens verschillende workshops.

Tijdens de 2e online bijeenkomst op 27 mei 2021 lichtten wij het aangepaste concept schetsontwerp toe. De toen behandelde vragen en antwoorden zijn terug te lezen:

Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomst Noordewierweg 27 mei 2021

Van 27 mei tot 10 juni kon iedereen ook online reageren op het aangepaste concept schetsontwerp. 95 Personen benoemden samen 526 positieve punten en verbeterpunten. Download de onderzoeksresultaten:

Resultaten online enquête schetsontwerp Noordewierweg 1 juli 2021

Concept ontwerp

De reacties uit de participatie zijn waar mogelijk verwerkt in een concept ontwerp. De daarin gemaakte keuzes zijn terug te lezen in het bijbehorende rapport

Derde bijeenkomst 

Op 1 november 2023 bezochten ruim 80 personen de bijeenkomst waarin we het voorlopig ontwerp presenteerden. Bekijk hier de video die Werkgroep Noordewierweg Verbindt maakte over het proces van eerste idee tot en met voorlopig ontwerp.  

De toen behandelde vragen en antwoorden zijn terug te lezen:

Besproken aandachtspunten participatie Noordewierweg

Wil je de presentatie ontvangen? Die kun je opvragen door een mail te sturen naar noordewierweg@amersfoort.nl.

Bestuurlijke besluitvorming

De Raad heeft op dinsdag 12 oktober 2021 ingestemd met het raadsvoorstel herinrichting Noordewierweg. Hiermee gaf de Raad het college van burgemeester en wethouders opdracht om:

  • het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp en de
  • financiële dekking te zoeken die nodig is voor de herinrichting

In de raadsinformatiebrief van 22 november 2022 heeft het college bekendgemaakt  de financiële dekking te hebben gevonden. 

De raadsinformatiebrief van 19 september 2023 vertelt over het voorlopig ontwerp, de stand van zaken in het project en de stappen die nog volgen tot de start van de uitvoering

Waar staan we nu?

Tot en met 2025 zetten we de volgende stappen:

1. Voorbereidingsfase (1ste kwartaal 2024 –2de kwartaal 2024)

  • In deze fase aannemer KWS Infra B.V. het voorlopig ontwerp uit tot een definitief uitvoeringsontwerp. De aannemer bepaalt de manier waarop hij de werkzaamheden uitvoert en maakt de tekeningen die nodig zijn voor de uitvoering.
  • Medio juni organiseren gemeente en KWS een informatiebijeenkomst over de uitvoering. Je kunt dan kennismaken met de aannemer, het DO bekijken, en in gesprek over de bereikbaarheid van de buurt.  

2. Uitvoeringsfase (medio 2024 – 2025)

  • KWS start naar verwachting eind september of begin oktober 2024. Hij werkt in verschillende fasen op steeds een ander deel van de Noordewierweg. Zo blijven de buurt, woningen en (winkel)bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar. 
  • Voordat KWS in opdracht van de gemeente aan het werk gaat werkt eerst het aannemersbedrijf Quint & Van Ginkel in opdracht van de nutsbedrijven aan de (ondergrondse) kabels en leidingen.

Blijf op de hoogte

Is er nieuws over de uitvoering te melden? Dan informeert KWS je via de KWS BouwApp. In de BouwApp vindt je onder andere de planningen en overzichtskaarten van het project, updates van de werkzaamheden en omleidingsroutes. Ook stuur je via de BouwApp snel en gemakkelijk een bericht naar omgevingsmanager van KWS. 

Hart van Soesterkwartier

In het project Hart van Soesterkwartier  renoveert de eigenaar samen met andere initiatiefnemers de Emmaüskerk aan de Noordewierweg 131. Hierbij wordt ook het voorplein opnieuw ingericht. Zo kan het kerkgebouw, in een veranderende cultuur en maatschappij, blijven functioneren als huiskamer en ontmoetingsplek voor de buurt. De bijgebouwen rond de kerk maken plaats voor appartementen, kinderdagopvang en een ontmoetingsruimte voor de buurt.

Hart van Soesterkwartier en Herinrichting Noordewierweg zijn 2 aparte projecten. Omdat het voorplein niet los gezien kan worden van de Noordewierweg is het voorplein ook onderdeel van de herinrichting van de Noordewierweg.

De Emmaüskerk

Contact

Vragen? Vanuit Gemeente Amersfoort is Mark Keultjes, projectmanager, bereikbaar via e-mail noordewierweg@amersfoort.nl of telefonisch via 14 033.

Vanuit de Werkgroep Noordewierweg Verbindt is Bets Beltman de contactpersoon, bereikbaar via e-mailadres noordewierweg@soesterkwartier.nl of telefonisch via 06 3419 9366.