Gladheid

Algemeen

Bij sneeuw en vorst komen de gemeente en ROVA direct in actie op de hoofdautoroutes en hoofdfietsroutes om gladheid te bestrijden. Vaak wordt al vroeg (preventief) gestrooid, om te voorkomen dat het daar glad wordt.

Waar wordt gestrooid

Het strooien gebeurt eerst op de belangrijkste auto- en fietsroutes in de gemeente. Daarna zijn de OV-stations en straten voor scholen aan de beurt. De volgende plekken waar ROVA strooit zijn markten en de winkelstraten in het centrum.

Bij grote overlast kan het gebeuren dat de strooiwagens terug moeten naar de hoofdroutes. Dit om deze opnieuw te strooien. De hoofdroutes gaan altijd voor. Alle routes waar wordt gestrooid staan aangegeven op de strooikaart op de website Amersfoort in Beeld.

De stad helemaal strooien en sneeuwvrij maken is niet haalbaar. Daarvoor zijn er te veel wegen en straten.

De gemeente strooit dus niet:

  • in woonstraten en op woonerven

  • in 30 km/uur gebieden

  • in voetgangersgebieden

  • op fietspaden die geen onderdeel zijn van de hoofdfietsroutes

  • op voetpaden en stoepen op parkeerterreinen

  • op particulier terrein

Werkwijze bij strooien

ROVA voert de gladheidsbestrijding uit in opdracht van de gemeente. Preventief strooien gebeurt ’s nachts en ’s morgens vroeg, voor de ochtendspits. Dit strooien gebeurt met een mengsel van zout en water. Het natte mengsel werkt langer dan alleen droog zout.

Als de vorst en/of sneeuwval langer duurt, is preventief strooien niet voldoende. Het strooien gaat dan net zo lang door als nodig is om de gladheid te bestrijden.

Als er veel sneeuw valt, krijgen de strooiwagens ook een sneeuwschuiver. Zij kunnen dan sneeuw schuiven en daarna zout strooien in dezelfde ronde.

Stoepen ijsvrij houden

Bewoners en de gemeente zijn samen verantwoordelijk om de stad begaanbaar te houden. Je kunt hierbij helpen door zelf de stoepen en voetpaden in je directe omgeving schoon te vegen en te strooien. Het is handig om daarvoor (strooi)zout op voorraad te hebben.

Tips om stoepen ijsvrij te houden:

  • Veeg eerst de meeste sneeuw weg naar een plek waar niemand er last van heeft. Veeg de sneeuw niet in goten of putten.
  • Strooi niet meer zout dan nodig is. Een handje zout per vierkante meter is voldoende. Het zout gaat na ongeveer 10 minuten werken.
  • Veeg natte sneeuwresten vervolgens richting de stoeprand zodat die op een later tijdstip niet opnieuw kunnen bevriezen.
  • Strooi niet te dicht bij bomen en struiken, die kunnen niet goed tegen zout.

Zoutkisten

Bij bruggen en hellingen staan zoutkisten. Met het zout uit deze kisten kun je zelf op deze plekken strooien als je dat nodig vindt. Een handje zout per vierkante meter is voldoende. De locaties van alle zoutkisten staan ook op de strooikaart op de website Amersfoort in Beeld.

Is de zoutkist leeg? Meld het bij de gemeente.

Palen tijdelijk weg

Op de strooiroutes staan verschillende palen. Soms staan die palen in de weg voor de strooiwagens. Daarom halen we die palen elk jaar in november weg. Zo kunnen de strooiwagens overal goed bij. In april zetten we de palen weer terug.

De plekken van de palen die we tijdelijk weghalen staan ook op de strooikaart op de website Amersfoort in Beeld.