Gezamenlijk bod asiel en huisvesting

Voor de realisatie van asielopvang en huisvesting van statushouders hebben 26 gemeenten in Utrecht en de provincie Utrecht een bod opgesteld.

Het bod vormt een aanbod tot samenwerking met de Rijksoverheid en is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT). Aan de PRT werken de Utrechtse gemeenten en provincie gezamenlijk aan deze grote maatschappelijke opgaven.

Drijfveer is de gedeelde ambitie om de  opgaven niet los van elkaar te zien, maar juist in de samenhang te zoeken naar kansen. Kansen voor de nieuwkomers in onze regio, én kansen voor anderen die zoeken naar een passende woning.