Geheimhouding persoonsgegevens

Algemeen

Je kunt geheimhouding van je persoonsgegevens aanvragen. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkom je dat bijvoorbeeld niet-commerciƫle bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen je gegevens zonder jouw toestemming krijgen.

Online aanvragen

Je kunt geheimhouding online aanvragen. Hiervoor heb je DigiD nodig. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet de aanvraag gedaan worden door een ouder of verzorger. De geheimhouding opheffen gaat op dezelfde manier als aanvragen.

Aanvragen

Niet geheim voor overheidsinstanties

Voor overheidsinstanties zijn je gegevens niet geheim. Zij hebben je persoonlijke gegevens nodig om hun werk te kunnen doen. Voorbeelden van deze instanties zijn:

  • gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
  • de Sociale Verzekeringsbank
  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders

Uitzonderingen

Sommige instanties of personen hebben niet de wettelijke status van overheidsinstantie of aangewezen derde, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten en curatoren. Vragen zij om je gegevens terwijl jouw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd? Dan maakt de gemeente een afweging tussen jouw belang en het algemeen belang van de aanvrager. We kijken daarbij of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier te verkrijgen zijn en of je privacy niet onevenredig wordt geschaad.

Als de gemeente, ondanks je verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, krijg je hier schriftelijk bericht van. Je kunt dan eventueel bezwaar maken.

Kosten

Geen