Erkenning

Algemeen

Je verwacht een kind en je bent niet met je partner getrouwd of je hebt geen geregistreerd partnerschap. Of je verwacht een kind, bent wel getrouwd maar bent beide vrouw. Je partner moet dan in sommige gevallen eerst het kind erkennen om juridisch ouder te worden. De erkenning regel je bij de gemeente.

Afspraak maken

Voor de erkenning en de keuze van de achternaam van je eerste kind kom je samen naar het stadhuis. Maak daarvoor een afspraak. Als de partner al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft, kan hij of zij de erkenning alleen regelen met toestemming van de moeder.

Onder het kopje Juridisch ouderschap vind je informatie voor als er sprake is van 2 moeders.

Erkenning voor of bij de geboorteaangifte

Erkenning kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte gebeuren. Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven.

Gaat het om de aangifte van het eerste kind en krijgt het kind de achternaam van de moeder? Dan is schriftelijk toestemming van de moeder, met een kopie van haar legitimatiebewijs, voldoende. Zij hoeft dan niet mee naar het stadhuis.

Wil je dat het kind de achternaam krijgt van degene die het kind erkent? Dan moet de moeder wel persoonlijk meekomen om aan de balie toestemming te geven.

Heb je al 1 of meerdere kinderen uit dezelfde relatie? Dan is schriftelijk toestemming van de moeder voldoende. Alle kinderen hebben dan dezelfde achternaam.

Erkenning na de geboorte

Een kind kan worden erkend zolang er geen vader of duomoeder in zijn of haar geboorteakte is opgenomen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook toestemming van het kind zelf nodig. Het kind moet dan bij de erkenning aanwezig zijn. Weet je niet of je een kind kunt erkennen? Neem dan contact op.

Juridisch ouderschap

Wanneer ben je volgens de wet ouder van een kind?

  • De man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder die het kind heeft gedragen, is automatisch de juridische ouder van het kind.
  • Een man of vrouw die niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder die het kind heeft gedragen, moet erkennen.

Juridisch ouderschap bij 2 vrouwen

Ben je getrouwd met een vrouw of heb je een geregistreerd partnerschap met een vrouw? En krijg je samen een kind? Dan geldt het volgende:

  • Degene die het kind niet heeft gedragen, wordt juridisch moeder van het kind als je bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring (een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting) toont. Erkenning is dan niet nodig. Het kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de duomoeder, of dezelfde geslachtsnaam als het andere gezamenlijke kind.
  • Is er sprake van een bekende donor, dan kan de vrouw die het kind niet gedragen heeft, het erkennen. Bij de erkenning van het eerste gezamenlijke kind kun je de geslachtsnaam van het kind kiezen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Kijk voor meer informatie over ouderlijk gezag op de website Rechtspraak.nl.