Klachten en bezwaar

Lees wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente u behandelt of als u het ergens niet mee eens bent.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het handelen van de gemeente of het Wijkteam, kunt u een klacht indienen. Meer informatie

Bezwaar maken

U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. U kunt dan officieel bezwaar maken met een bezwaarschrift. Meer informatie

Schadevergoeding

Wanneer u schade heeft geleden en u denkt dat de gemeente Amersfoort daarvoor aansprakelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Daarvoor kunt u een schadeformulier invullen. Meer informatie