Beslissing valt: stadhuis op Trapeziumlocatie (13 november 2019)

Algemeen

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 12 november 2019 besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. Dit is het terrein dat direct naast het spoor, het Eemplein en de rotonde Nieuwe Poort ligt.

Trapeziumlocatie

Het afgelopen jaar zijn er verschillende varianten voor de toekomst van het stadhuis onderzocht. Voor de zomer sprak de raad zich in een peiling al in meerderheid uit voor nieuwbouw. Nieuwbouw past binnen het huisvestingsbudget en biedt de mogelijkheid voor een volledig energieneutraal stadhuis. Renovatie van de huidige locatie kreeg voor de zomer onvoldoende steun in de raad vanwege de hoge kosten.

Nu is dan echt de beslissing genomen om met de Trapeziumlocatie verder te gaan. Deze locatie biedt de beste mogelijkheid om een gastvrij huis van en voor de stad op een goed zichtbare en centrale plek in Amersfoort te realiseren. Een stadhuis op de Trapeziumlocatie heeft het meeste draagvlak onder inwoners en kan het gebied rondom de Nieuwe Poort een positieve impuls geven.

Vervolg

Nu de beslissing is genomen, kan er vooruit worden gekeken naar de ontwikkeling van de Trapeziumlocatie. Op zijn vroegst kan realisatie pas in 2023 plaats vinden. Voor die tijd zijn er nog een heel aantal verschillende stappen te nemen en dat doen we samen met de stad. Met het uiteindelijke doel om de hele omgeving te laten profiteren van nieuwbouw op die plek en te zorgen dat het nieuwe stadhuis ook echt een huis van de stad wordt.