Inzameling van afval

ROVA zamelt het huishoudelijk afval in voor de gemeente. Op de website van de ROVA staat wanneer afval in uw wijk wordt opgehaald. Amersfoort gaat geleidelijk over op omgekeerd afval inzamelen.

Inzameling van afval
Kijk voor veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus en de dienstverlening van ROVA op de website www.rova.nl.

U vindt de afvalkalender op www.rova.nl/afvalkalender. De afvalkalender wordt niet automatisch toegezonden. Wilt u een afvalkalender op papier? Dan kunt u bellen met de klantenservice van ROVA, telefoon 033 422 8500. Alle informatie over inzameling van grof huishoudelijk afval, tuinafval, glas, oud papier, textiel en klein chemisch afval (KCA) in Amersfoort vindt u op www.rova.nl/amersfoort.

Veel huishoudens hebben aparte kliko’s voor huishoudelijk restafval en voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Deze worden om beurten geleegd. Kijk voor de data bij u in de buurt op www.rova.nl/afvalkalender.

Tussen de tweede helft van 2017 en 2020 gaan steeds meer Amersfoorters hun restafval wegbrengen naar ondergrondse containers. Hiervoor worden nieuwe ondergrondse containers geplaatst dichtbij huis. Lees meer over deze nieuwe manier van inzamelen in Amersfoort: Omgekeerd Inzamelen.

Bewoners kunnen papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) straks zelf sorteren in containers aan huis. Dat noemen we daarom geen afval meer, maar grondstoffen: stoffen die kunnen worden hergebruikt. Amersfoorters die omgekeerd gaan inzamelen kunnen het restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse afvalcontainers in de buurt.

Bedrijven en instellingen moeten zelf zorgen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunnen zij een contract afsluiten met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelingsbedrijf.

Is er een storing, zwerft er afval rond inzamelingspunten of merkt u dat de ondergrondse container vol zit? Neem contact op met het ROVA Klantencontactcentrum via telefoonnummer 033 422 8500.

U kunt ook de app Buitenbeter gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl.

Komt u afval brengen? Dan moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Amersfoort. Als inwoner kunt u alle afval gratis inleveren.

Voor adres en openingstijden kunt u terecht op de website van de ROVA.
Bedrijven uit Amersfoort mogen alleen tegen betaling afval storten tijdens werkdagen.

Wat mag u inleveren?

 • Bouw- en sloopafval. Dit moet u scheiden in puin, metalen, hout, etc.
 • Grofvuil. Afval dat te groot en te zwaar is voor een vuilniszak of kliko.
 • Tuinafval, zoals snoeiafval van bomen en struiken, zand en aarde.
 • Oude elektrische apparaten (alles met een stekker en oplaadbare accu). Wis al uw gegevens van bijvoorbeeld uw telefoon of computer, voordat u deze inlevert.
 • Chemisch afval, zoals verf, batterijen en olieproducten. Bied dit in originele verpakking aan met de naam van de stof er op. U mag het ook in een andere veilige gesloten verpakking aanbieden. Bekijk op de website van Milieu Centraal wat er bij het chemisch afval hoort.
 • Frituurvet en bakolie. Bekijk meer informatie op de website frituurvet, recycle het.
 • Spaar- en energiezuinige lampen, tl-buizen.
 • Papier en karton.
 • Kleding en textiel.
 • Matrassen.
 • Asbest. Er gelden wel speciale regels voor asbest. Bekijk de informatie op de pagina Asbest verwijderen.
 • Gasflessen/- fleshouders. Meld deze altijd aan bij de ingang.
 • Sanitair, zoals een oude toiletpot, wastafel of ligbad.
 • Bitumen (teer) dakbedekking.

Wat mag u niet inleveren?

 • Groente- en fruitafval mag u niet inleveren bij het afvalscheidingsstation.

Zie ook

Afval in juiste container