Inzameling van afval

ROVA zamelt het huishoudelijk afval in voor de gemeente. Op de website van de ROVA staat wanneer afval in jouw wijk wordt opgehaald. Amersfoort gaat geleidelijk over op omgekeerd afval inzamelen.

Inzameling van afval

Je vindt de afvalkalender op www.rova.nl/afvalkalender. De afvalkalender wordt niet automatisch toegestuurd. Wil je een afvalkalender op papier? Bel dan met de klantenservice van ROVA, telefoon 033 422 8500.

Alle informatie over inzameling van grof huishoudelijk afval, tuinafval, glas, oud papier, textiel en klein chemisch afval (KCA) in Amersfoort vind je op www.rova.nl/amersfoort.

Veel huishoudens hebben aparte kliko’s voor huishoudelijk restafval en voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Deze worden om beurten geleegd. Kijk voor de data bij u in de buurt op www.rova.nl/afvalkalender.

Vanaf de tweede helft van 2017 brengen steeds meer Amersfoorters hun restafval naar ondergrondse containers. Hiervoor worden nieuwe ondergrondse containers geplaatst dichtbij huis. Lees meer over deze manier van inzamelen in Amersfoort: Omgekeerd Inzamelen.

Bewoners kunnen papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) zelf sorteren in containers aan huis. Dat noemen we daarom geen afval meer, maar grondstoffen: stoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Amersfoorters die omgekeerd gaan inzamelen kunnen het restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse afvalcontainers in de buurt.

Bedrijven en instellingen moeten zelf zorgen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunnen zij een contract afsluiten met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelingsbedrijf.

Is er een storing, zwerft er afval rond inzamelingspunten of merk je dat de ondergrondse container vol zit? Neem contact op met het ROVA Klantencontactcentrum via telefoonnummer 033 422 8500.

Je kunt ook de app Buitenbeter gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl.

Kom je afval brengen? Dan moet je je kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Amersfoort. Als inwoner kunt je al het afval gratis inleveren.

Voor adres en openingstijden kun je terecht op de website van de ROVA.
Bedrijven uit Amersfoort mogen alleen tegen betaling afval storten tijdens werkdagen.

Wat mag je inleveren?

 • Bouw- en sloopafval. Dit moet u scheiden in puin, metalen, hout, etc.
 • Grofvuil. Afval dat te groot en te zwaar is voor een vuilniszak of kliko.
 • Tuinafval, zoals snoeiafval van bomen en struiken, zand en aarde.
 • Oude elektrische apparaten (alles met een stekker en oplaadbare accu). Wis al je gegevens van bijvoorbeeld je telefoon of computer voordat je deze inlevert.
 • Chemisch afval, zoals verf, batterijen en olieproducten. Bied dit in originele verpakking aan met de naam van de stof er op. Je mag het ook in een andere veilige gesloten verpakking aanbieden. Bekijk op de website van Milieu Centraal wat er bij het chemisch afval hoort.
 • Frituurvet en bakolie. Bekijk meer informatie op de website frituurvet, recycle het.
 • Spaar- en energiezuinige lampen, tl-buizen.
 • Papier en karton.
 • Kleding en textiel.
 • Matrassen.
 • Asbest. Er gelden wel speciale regels voor asbest. Bekijk de informatie op de pagina Asbest verwijderen.
 • Gasflessen/- fleshouders. Meld deze altijd aan bij de ingang.
 • Sanitair, zoals een oude toiletpot, wastafel of ligbad.
 • Bitumen (teer) dakbedekking.

Wat mag je niet inleveren?

Groente- en fruitafval mag je niet inleveren bij het afvalscheidingsstation.

Zie ook

Afval in juiste container