Zonnevelden

Algemeen

Gemeente Amersfoort wil een CO2-neutrale stad worden. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat we steeds meer gebruik maken van duurzame energie en minder van fossiele brandstoffen. Zo blijven de energielasten betaalbaar, houden we de energievoorziening meer in eigen hand en nemen de hoeveelheid fijnstof en de uitstoot van CO2 af.

Beleidskader zonnevelden

De komende tijd zetten we dus volop in op energie besparen en het toepassen van zonne-energie. Als het om zonne-energie gaat, dan hebben zonnepanelen op daken de voorkeur. Uit onderzoeken blijkt dat dit niet voldoende is en we ook zonnevelden nodig hebben. In 2017 is een onderzoek uitgevoerd om te kijken of energielandschappen met zonnevelden en windmolens haalbaar zijn. Daaruit blijkt dat er in Amersfoort mogelijkheden zijn voor 50 hectare aan zonnevelden.

In het Beleidskader zonnevelden geven we aan hoe dit ingepast kan worden. Met dit beleidskader bieden we ruimte voor de ontwikkeling van zonnevelden in Amersfoort. Ook geven we duidelijkheid over de criteria waar deze zonnevelden aan moeten voldoen.