Wetten, regels en beleid voor ondernemers

Algemeen

Hoe zorg je ervoor dat je aan alle regels en wetten voldoet zonder dat dit te veel tijd kost? Wat kan en mag in de verschillende gebieden in Amersfoort als het gaat om detailhandel en reclame? Lees meer over regelgeving voor reclame en de Nota Detailhandel.

Reclamewetgeving en beleid

Als je een bord, letters of vlaggen wilt plaatsen om reclame te maken, heb je daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Voor de reclame zelf en eventueel voor het aanbrengen (bouwen) van het object. Dat is afhankelijk van de grootte en de constructie van de reclame.

Bekijk alle regelgeving over reclame:

Nota Detailhandel

In de Nota Detailhandel staat het detailhandelsbeleid. Ondernemers kunnen het gebruiken om hun (nieuwe) initiatieven te toetsen aan wat mogelijk is in de verschillende gebieden in Amersfoort. Download de Nota Detailhandel:

Passen je plannen niet in het gemeentelijk detailhandelsbeleid? Neem dan contact op met het Amersfoort Business Team via de website Amersfoort Business om te bekijken of er alternatieve mogelijkheden zijn.

Reclame in de openbare ruimte

Wil je reclame maken in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld op lichtmasten, bushokjes, europanels en dergelijke? De gemeente heeft dit uitbesteed aan verschillende bedrijven. Kijk voor meer informatie op de webpagina Reclame in de openbare ruimte.