Financiële hulp voor ondernemers

Gratis advies en financiële hulp voor zelfstandig ondernemers.

Financiële hulp voor ondernemers

Financiële steun tijdens en na corona

Bent u ondernemer en is of wordt uw bedrijf geraakt door de coronacrisis? Op de pagina Ondernemers en zzp'ers vindt u informatie over de mogelijkheden naar (ander) werk en het aanvragen van de bijstandsregeling voor zelfstandigen per 1 oktober 2021. Let op: het aanvragen van de bijstandsregeling zelfstandigen (Bbz) kan 13 weken duren omdat wij onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Reguliere regeling Bbz

Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet meer om rond te komen? Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u schulden? Moet u uw bedrijf afbouwen en beëindigen? Of ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u voor uzelf beginnen? Het Team Zelfstandigen adviseert u gratis en vertelt u wat mogelijk is vanuit de gemeente.

De leden van het Team Zelfstandigen

Ondernemen of een andere toekomst?

De inkomensondersteuning voor zelfstandigen vanuit Tozo is inmiddels afgelopen. Wij hopen natuurlijk dat u uw bedrijf weer voort kunt zetten. Maar het kan ook zijn dat u uw bedrijf slechts ten dele kunt voortzetten. Of misschien overweegt u een andere weg in te slaan naar bijvoorbeeld een baan in loondienst? Wij wijzen u op een aantal mogelijkheden:

 • Maak een afspraak met het Team Zelfstandigen voor een gratis adviesgesprek. Neem contact op met het Team Zelfstandigen via teamzelfstandigen@amersfoort.nl of bel 14033.
 • Denkt u aan overstappen naar een (tijdelijke) baan in loondienst? Er zijn diverse mogelijkheden in de regio. Informeer bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) via mobiliteitsteam@amersfoort.nl. Of kijk op de website van het RMT. Het RMT biedt hulp op maat en is er voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden in arbeidsmarktregio Amersfoort. Ook biedt het RMT hulp op het gebied van loopbaanadviezen, (om)scholing en scholing via praktijkleren in het mbo. Tevens vindt u vacatures op de website www.werk.nl.
 • U kunt voor advies terecht bij het Geldloket, sparringpartner voor ondernemers. Samen met u bekijken ze hoe u ervoor staat en onderzoeken ze uw mogelijkheden. Of u misschien recht heeft op extra geld om van te leven of dat u gebruik kunt maken van steunmaatregelen. Zij kunnen u ook in contact brengen met een ervaren ondernemerscoach. Het Geldloket biedt gratis dienstverlening voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden. Zie www.geldloket.nl, bel 033 – 800 99 70 of stuur een email: info@geldloket.nl.
 • De ervaren oud-ondernemers van het Ondernemersklankbord bieden coaching en advies. Ze zijn er voor u bij alles wat met ondernemen te maken heeft, zoals het voorkomen van faillissement, financiën, marketing, bedrijfsvoering- en overname of juridische zaken. Zoek nu een adviseur bij u in de buurt en maak een afspraak voor een eerste gesprek. De coaching is gratis.
 • MKBDoorgaan is een landelijke stichting en biedt u een snelle en passende verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning. Deze ondersteuning is kosteloos en onafhankelijk. Investeren, verkopen of uw business model upgraden?
 • De online MKB Diagnosetool geeft u direct een onafhankelijk en betrouwbaar adviesrapport. Daarnaast wordt u op weg geholpen als u de geboden optie verder wilt onderzoeken. De MKB Diagnosetool is een initiatief van Qredits. Via het landelijke initiatief NL leert door kunt u gratis gebruikmaken van persoonlijk ontwikkeladvies en/of online scholing volgen.

Bent u nu nog full time aan het werk in uw bedrijf, maar lukt het toch niet om na 1 oktober zelf in uw inkomen te voorzien? Dan kunt u wellicht terugvallen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Komt u in aanmerking voor de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)

Voor ondernemers die tijdelijk te weinig inkomen verdienen om in de bestaanskosten te voorzien is er het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Ook ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen een beroep doen op deze regeling. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op grond van de Bbz 2004 gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen 18 jaar – AOW gerechtigde leeftijd U bent fulltime ondernemer, dat wil zeggen (ook nu) meer dan 23,5 uur p/w actief in uw bedrijf
 • U bent voor de bestaansvoorziening afhankelijk van het inkomen uit bedrijf, dat wil zeggen er is geen ander (partner-) inkomen gelijk of hoger dan het voor u van toepassing zijnde sociaal minimum
 • Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen u kunt op (korte) termijn zelf weer in uw bestaan voorzien Uw bedrijfsadministratie is ‘up to date’ en beschikbaar.

Voor de aanvragen die in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 worden gedaan geldt een versoepeling van de Bbz-voorwaarden:

 • De vermogenstoets is niet van toepassing. Wel vragen wij mogelijk bankafschriften van u op in het kader van de levensvatbaarheid van uw bedrijf.
 • Aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (tot maximaal 2 maanden); maar geldt uiteraard niet in de periode dat u nog Tozo ontving.
 • Anders dan bij Tozo moeten wij onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Hiervoor schakelen wij mogelijk een extern adviesbureau in.

Doe de check en vraag aan (let op: dit is niet de regeling ivm corona).

De Bbz-regeling

Voor wie?

U werkt al minstens 1.5 jaar als zelfstandige en u bent in financiële problemen gekomen. Uw inkomen is tijdelijk niet genoeg om van rond te komen.

Meld u dan eerst aan bij het Geldloket Amersfoort. Zij maken met u een plan van aanpak om uw schulden op te lossen.

U ontvangt een bijstandsuitkering en u wilt een eigen bedrijf starten. U weet nog niet precies hoe. Misschien heeft u vragen: welke papieren heb ik nodig? Zijn mijn plannen haalbaar? Waar vind ik een geschikt pand? Kom ik in aanmerking voor een krediet? Onderaan de pagina ziet u een video waarin 3 ondernemers, die met behulp van een traject vanuit de bijstand zijn gestart als zelfstandige, hun ervaringen delen.

Iedere twee maanden organiseert het Team Zelfstandigen een informatiebijeenkomst over dit startersproject. Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk en kan alleen via de klantmanager of trajectbegeleider. Vooralsnog worden de bijeenkomsten het komende halfjaar in 2022 online gehouden op de volgende data: vrijdag 7 januari, vrijdag 4 maart en vrijdag 13 mei. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en wellicht worden de bijeenkomsten weer fysiek gehouden. Via onze site houden wij u op de hoogte hiervan.

U bent zelfstandig ondernemer, geboren voor 1 januari 1960 en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. U heeft niet meer voldoende inkomsten, maar u wilt doorgaan met uw bedrijf.

U stopt noodgedwongen met uw bedrijf. Dit kan niet van de ene op de andere dag. Een bedrijf moet namelijk afgebouwd worden. Heeft u onvoldoende middelen om die afbouwperiode te overbruggen? Neem contact op vóórdat u stopt met uw bedrijf.

U bent tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd en u bent door omstandigheden gedwongen om uw bedrijf te beëindigen. Dan kan er een inkomensprobleem ontstaan. Neem contact op vóórdat u stopt met uw bedrijf.

U bent binnenvaartschipper met een woning in de gemeente Amersfoort. Of u heeft geen woning op de wal en bent met uw schip gestrand in de gemeente Amersfoort. En heeft u een financieel probleem wat u niet elders kunt oplossen.

Hoe regel ik als ZZP-er mijn geldzaken?

Bent of wordt u ZZP-er, dan vragen geldzaken extra aandacht. Wilt u weten hoe u die goed kunt regelen? Gebruik dan het Geldplan ZZP. Daarin krijgt u tips voor úw situatie.

Video

Brochure

Contact

Team Zelfstandigen: Ruud Ankersmit, Ralf Timmer, Peter Hayes, Marcel Tuinhout en Frederiek Goudswaard

14 033

teamzelfstandigen@amersfoort.nl