Bijstandsnormen per 1 juli 2022

Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen, dat heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm.

Alle genoemde bedragen worden elk half jaar gewijzigd. Je kunt aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen.

Je kunt deze lijst met bijstandsnormen gebruiken om te zien:

  • hoe hoog de bijstandsuitkering voor je is
  • wat de hoogte van je inkomen en je vermogen mag zijn als je in aanmerking wilt komen voor een regeling bij een laag inkomen
  • wat de kostendelersnorm voor jou betekent
  • wat de vrijlatingsregeling inkomsten is als je aan het werk gaat

De normen zijn afhankelijk van je leeftijd en je gezinssituatie. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen zonder vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

Bijstandsnormen 21 jaar tot de AOW-leeftijd

Bijstandsnorm 100% 110% van de bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm (Leusden) 130% van de bijstandsnorm 150% van de bijstandsnorm
Gezin of samenwonenden - 100% van het minimumloon € 1.495,33 € 1.644,86 € 1.794,39 € 1.943,93 € 2.242,99
Alleenstaande (ouder) - 70% van het minimumloon € 1.046,73 € 1.151,40 € 1.256,07 € 1.360,75 € 1.570,09

Bijstandsnormen vanaf de AOW-leeftijd

Bijstandsnorm 100% 110% van de bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm (Leusden) 130% van de bijstandsnorm 150% van de bijstandsnorm
Gezin of samenwonenden € 1.577,34 € 1.735,08 € 1.892,81 € 2.050,54 € 2.366,01
Alleenstaande (ouder) € 1.164,39 € 1.280,83 € 1.397,26 € 1.513,70 € 1.746,58

Bijstandsnormen van 18 tot en met 20 jaar

Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm (Leusden) 130% van de bijstandsnorm 150% van de bijstandsnorm
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 258,42 € 284,26 € 310,10 € 335,94 € 387,63
Gehuwd, beide jonger dan 21 jaar € 516,84 € 568,52 € 620,21 € 671,89 € 775,26
Gehuwd, beide jonger dan 21 jaar, met kind € 815,91 € 897,50 € 979,09 € 1.060,68 € 1.223,86
Gehuwd, één jonger dan 21 jaar € 1.006,09 € 1.106,70 € 1.207,31 € 1.307,91 € 1.509,13
Gehuwd, één jonger dan 21 jaar met kind € 1.305,16 € 1.435,67 € 1.566,19 € 1.696,70 € 1.957,74

Overige normen

Vermogensgrenzen

Vermogen
Gezin, samenwonenden, alleenstaande ouder € 13.010,00
Alleenstaande € 6.505,00

Kostendelersnorm

Uw huishouden Bijstandsnorm per persoon Bedrag per persoon Totale bijstandsnorm
Tweepersoons 50% € 747,67 100%
Driepersoons 43,33% € 647,98 130%
Vierpersoons 40% € 598,13 160%
Vijfpersoons 38% € 568,22 190%

Vrijlatingsregeling inkomsten

Je hebt een bijstandsuitkering en je gaat deeltijd aan het werk. Als je 27 jaar of ouder bent, mag je 6 maanden lang een kwart (25%) van je inkomsten uit werk houden bovenop je uitkering, met een maximum van € 226,- per maand. Dus als je per maand € 400,- verdient, mag je € 100,- houden. De gemeente trekt dan niet € 400,- van je uitkering af, maar € 300,-.