Betaaldagen van de uitkering

De betaaldata van de bijstandsuitkering en het vakantiegeld.

Betaaldata 2021

25 januari
26 februari
26 maart
26 april
27 mei
11 juni (vakantiegeld)
25 juni
26 juli
26 augustus
27 september
26 oktober
26 november
23 december

Het uit te betalen bedrag staat uiterlijk aan het eind van de middag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.