Betaaldagen van de uitkering

De betaaldata van de bijstandsuitkering en het vakantiegeld.

Betaaldata 2019

24 januari
28 februari
28 maart
25 april
27 mei
6 juni (vakantiegeld)
27 juni
25 juli
26 augustus
26 september
28 oktober
28 november
23 december

Op deze data staat uw uitkering op uw rekening.