Betaaldagen van de uitkering

De betaaldata van de bijstandsuitkering en het vakantiegeld.

Betaaldata 2020

24 januari
27 februari
27 maart
24 april
27 mei
5 juni (vakantiegeld)
26 juni
27 juli
27 augustus
25 september
27 oktober
27 november
23 december

Het uit te betalen bedrag staat uiterlijk aan het eind van de middag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit staat ook zo in de sms die wij versturen.