Verlof buiten schoolvakantie

Algemeen

Onder bepaalde voorwaarden kan je kind verlof van school krijgen. Verlof buiten de schoolvakanties vraag je aan bij de directeur van de school.

Verlof als vakantie in schoolvakantie niet kan

Voorwaarde is dat vakantie in 1 van de schoolvakanties niet mogelijk is door het beroep van 1 van de ouders. Je moet bewijzen dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Vraag het verlof minimaal 2 maanden van tevoren aan bij de schooldirecteur. Vul daarvoor de formulieren in.

Verlof in bijzondere omstandigheden

Voor bepaalde familieomstandigheden of bij een medische of sociale indicatie is verlof soms ook mogelijk. Ook dit moet je bij de directeur van de school aanvragen. Stuur de benodigde bewijsstukken mee.

Formulier Vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (ouder)