Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Algemeen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als je bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als je een wapenvergunning wilt aanvragen.

Aanvragen VOG

Op internet vind je verschillende commerciële aanbieders om online je VOG aan te vragen. Wij adviseren je hier geen gebruik van te maken. De kosten blijken vaak veel hoger te zijn en de aanvraag wordt niet altijd juist afgehandeld. Je kunt wel veilig via de gemeente je aanvraag online doen.

We willen het liefst dat je een VOG online aanvraagt.

Online aanvragen werkt zo

  • Je krijgt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier van degene die om de verklaring vraagt. Dit is vaak je werkgever. Heb je geen aanvraagformulier gekregen? Download dan het formulier op de website van Dienst Justis en laat het invullen en ondertekenen.
  • Maak een scan of foto’s van het volledige aanvraagformulier. Deze moet je meesturen in de aanvraag.
  • Je logt in met je DigiD.
  • Neem alle gegevens precies over zoals ingevuld op het aanvraagformulier.
  • Upload het aanvraagformulier en betaal de aanvraag daarna met iDeal. Je ontvangt van ons een e-mail met daarin het aanvraagnummer. Wanneer wij de aanvraag hebben ontvangen en deze is correct, dan sturen wij de aanvraag door naar Dienst Justis.

Als het echt niet anders kan, is het mogelijk om telefonisch een afspraak te maken met de gemeente (14 033). De organisatie die de verklaring wil hebben, moet dan wel eerst een ingevuld aanvraagformulier opsturen naar de aanvrager. Daarna kan de aanvrager een afspraak maken bij de gemeente voor het aanvragen van een VOG. Een blanco aanvraagformulier kan worden gedownload op de website Justis.

Kosten

De Verklaring omtrent gedrag kost € 41,35.

VOG voor vrijwilligers

Bepaalde groepen vrijwilligers kunnen een gratis VOG krijgen. Bijvoorbeeld vrijwilligers die met kinderen werken of met mensen met een verstandelijke beperking. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvragen op de website van Dienst Justis.

VOG voor zzp’ers

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende (degene voor wie je de VOG aanvraagt) niet gelijk zijn. Als je zzp'er (zelfstandige zonder personeel) bent, is dit vaak wel het geval. Je moet het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen en daarbij het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk omschrijven.

Sta je als zzp’er in de zorg bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder een bedrijfsnaam? Dan mag je de VOG wel voor jezelf aanvragen en deze bedrijfsnaam bij ‘belanghebbende’ vermelden.

Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis.

Aanvragen vanuit het buitenland

Als je in het buitenland woont dan moet je de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.

VOG voor een visum of werkvergunning in het buitenland

Heb je een VOG nodig voor een visum of werkvergunning in het buitenland? Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis en vul het in. Wanneer je het aanvraagformulier inlevert, moet je ook een document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie inleveren. In dit document moet staan waarom je een verklaring nodig hebt.