Verkiezingsuitslagen

Op deze pagina staat het opkomstpercentage en de uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten en het waterschapsbestuur van woensdag 15 maart 2023. Ook vind je op deze pagina de uitslag van de vorige verkiezingen Provinciale Staten in 2019.

Uitslag Provinciale Staten Utrecht 2023

 • Kiesgerechtigden: 120.420
 • Opkomst: 75.058
 • Opkomstpercentage: 62,3%

Aantal stemmen per partij

Positie

 Partij

Aantal stemmen

1

GROENLINKS

10.259

2

VVD

8.365

3

Forum voor Democratie

1.604

4

CDA

5.955

5

D66

7.732

6

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

5.330

7

ChristenUnie

5.869

8

PVV (Partij voor de Vrijheid)

2.678

9

Partij voor de Dieren

4.769

10

SP (Socialistische Partij)

2.459

11

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

963

12

50PLUS

1.518

13

DENK

1.595

14

ZWARTE PIET IS ZWART

62

15

BBB

7.779

16

JA21

2.871

17

Volt

3.461

18

Belang van Nederland (BVNL)

519

19

U26 GEMEENTEN

640

 

Blanco

298

 

Ongeldig

179

 

Uitslag algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe 2023

 • Kiesgerechtigden: 126.783
 • Opkomst: 74.453
 • Opkomstpercentage: 58,7%

Aantal stemmen per partij

Positie 

 Partijen

 Aantal stemmen

1

VVD

7.916

2

ChristenUnie

6.329

3

CDA

5.975

4

Water Natuurlijk

10.915

5

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

6.886

6

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

1.193

7

Lokaal Waterbeheer

3.075

8

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

9.511

9

50PLUS

2.598

10

Ondernemend Water

792

11

Partij voor de Dieren

7.441

12

BBB

9.187

13

Belang van Nederland (BVNL)

1.368

 

Blanco

975

 

Ongeldig

234

Processen-verbaal van stembureaus in Amersfoort (Model N 10-2) Provinciale Staten 2023

Proces-verbaal per stembureau

Processen-verbaal van stembureaus in Amersfoort (Model N 10-2) Waterschap 2023

Proces-verbaal per stembureau

Processen-verbaal van stembureaus in Amersfoort (Model N 31-2) Provinciale Staten 2023

Uitkomsten per stembureau

Processen-verbaal van stembureaus in Amersfoort (Model N 31-2) Waterschap 2023

Proces-verbaal per stembureau

Proces-verbaal gecombineerd gemeentelijk stembureau Amersfoort

Meldingsformulier stemopneming waterschapsverkiezingen 2023

Vermoed je dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kan je dit melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Waterschap Vallei en Veluwe moet de melding vóór 21 maart 2023 om 10:00 uur ontvangen zijn.

Meer informatie en het meldformulier kun je vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.
 

Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten 2019

Vier jaar geleden in 2019 deden aan de verkiezing voor het bestuur van de provincie Utrecht 404 kandidaten verdeeld over 14 partijen mee, waarvan 11 partijen ook in 2015 deelnamen aan de verkiezing. In de provincie Utrecht waren er toen 1.004.853 kiesgerechtigden, waarvan er 618.664 (61,57%) hun stem hebben uitgebracht. Dit is een overzicht van de uitslagen in van de verkiezingen in 2019: 

GROENLINKS
16,07%
98.900 stemmen
8 zetels

VVD
15,31%
94.189 stemmen
8 zetels

Forum voor Democratie
11,6%
71.374 stemmen
6 zetels

CDA
9,88%
60.774 stemmen
5 zetels

Democraten 66 (D66)
9,45%
58.133 stemmen
5 zetels

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
7,3%
44.894 stemmen
4 zetels

ChristenUnie
7,29%
44.855 stemmen
4 zetels

PVV (Partij voor de Vrijheid)
4,92%
30.267 stemmen
2 zetels

Partij voor de Dieren
4,71%
28.985 stemmen
2 zetels

SP (Socialistische Partij)
3,88%
23.894 stemmen
2 zetels

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
3,54%
21.760 stemmen
1 zetel

50PLUS
2,88%
17.705 stemmen
1 zetel

DENK
2,13%
13.095 stemmen
1 zetel

U26 GEMEENTEN
1,06%
6.530 stemmen

Uitslagen van voorgaande verkiezingen

Hieronder kun je per verkiezing zien welke uitslag in de gemeente Amersfoort is vastgesteld. Dit is een CSV-bestand waarin alle uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau in staan vermeld. Je kunt onderstaande bestanden downloaden en op je eigen computer bekijken en eventueel selecties op maken.

 • Provinciale Staten Utrecht 2019
 • Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2019
 • Europees Parlement 2019
 • Tweede Kamerverkiezingen 2021
 • Gemeenteraadsverkiezing 2022
 • Provinciale Staten Utrecht 2023 (volgt na 17 mei 2023)
 • Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2023 (volgt na 17 mei 2023)

Voor andere (en landelijke) uitslagen kun je ook terecht bij de Kiesraad, zie de website: www.verkiezingsuitslagen.nl.

Provinciale Staten Utrecht 2019: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2019: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Europees Parlement 2019: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Tweede Kamerverkiezingen 2021: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau