Verkiezingsuitslagen

Algemeen

Op deze pagina staat het opkomstpercentage en de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 23 november 2023. Ook vind je op deze pagina onder andere het opkomstpercentage en de uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten en het waterschapsbestuur van woensdag 15 maart 2023.

Tweede Kamerverkiezingen november 2023

In totaal ging woensdag 22 november 81,91% van de Amersfoortse kiesgerechtigden naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Dat is 0,39% minder dan bijna drie jaar geleden in maart 2021 (82,3%). Hieronder staat de definitieve uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen in de gemeente Amersfoort.

Aantal stemmen per politieke partij 22 november 2023

LijstPartijAantal stemmen
1VVD15049
2D668820
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)21428
4PVV (Partij voor de Vrijheid)15525
5CDA3079
6SP (Socialistische Partij)2875
7Forum voor Democratie1882
8Partij voor de Dieren2938
9ChristenUnie3978
10Volt2523
11JA21630
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)956
13DENK4202
1450PLUS453
15BBB2092
16BIJ1441
17Piratenpartij – De Groenen90
18BVNL / Groep Van Haga481
19Nieuw Sociaal Contract10835
20Splinter145
21LP (Libertaire Partij)83
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie60
23Samen voor Nederland44
24Nederland met een PLAN51
25PartijvdSport47
26Politieke Partij voor Basisinkomen18
 Blanco stembiljetten255
 Ongeldige stembiljetten255
 Totaal stemmen (van de 121150 kiesgerechtigden)99235

Jouw stem niet teruggevonden in de gepubliceerde lijsten?

De gemeente heeft enkele meldingen van kiezers gekregen waarbij zij aangaven dat zij hun stem niet terug kunnen vinden in de gepubliceerde lijsten op deze webpagina. Dit betreft meestal een stem op een kandidaat die in dat stembureau geen of slechts één stem heeft gekregen. Deze meldingen hebben we onderzocht. 
Op sommige locaties waren meerdere stembureaus. Ieder stembureau heeft een eigen stembureaunummer en ook een eigen verslag met de telling van de eigen stembus. 

Kun je jouw eigen stem niet vinden? Kijk dan ook in het verslag van de andere stembureaus op deze locatie.

Controle van de uitslag en melding doen bij de Kiesraad

Hieronder is het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau met de uitslag van Amersfoort gepubliceerd, waarin u de vastgestelde uitslag van Amersfoort kunt terugvinden op gemeentelijk niveau. In het bijgevoegde bestand vindt u ook de uitslagen per stembureau. Dit bestand heet: “CSV-bestand met alle uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing 2023” en kunt u als een spreadsheet openen. 

Deze publicatie van de verkiezingsuitslag maakt het mogelijk dat iedereen de resultaten kan controleren en op grond hiervan een melding kan doen bij het Centraal Stembureau om tot nader onderzoek over te gaan. Deze meldingen kunnen gedaan worden op de website van de Kiesraad. Dit kan uiterlijk tot woensdag 29 november 2023 10.00 uur. Op vrijdag 1 december 2023 om 10.00 uur zal het Centraal Stembureau de einduitslag voor deze verkiezing vaststellen. Voor de Tweede Kamerverkiezing is de Kiesraad aangewezen als Centraal Stembureau (CSB).

Onderzoek

Het Gemeentelijk Stembureau kan van de Kiesraad opdracht krijgen om een nader onderzoek in te stellen in verband met zo’n melding. Dit vindt dan plaats op het gemeentehuis op woensdag 30 november 2023 vanaf 10.00 uur. De resultaten worden in een apart proces-verbaal (Model P2a) vastgelegd, dat wordt toegezonden aan de Kiesraad en eind van de dag hieronder wordt gepubliceerd. Vrijdag 1 december 2023 maakt de Kiesraad de definitieve beslissing hierover bekend.

Processen-verbaal van alle tellingen van de Tweede Kamerverkiezing in Amersfoort

Model N 10-2, Na 31-2 (van 1ste zitting GSB) en P 2a, Na 14-2 (van 2de zitting GSB)

Processen-verbaal van de stembureaus in Gemeente Amersfoort (Kieskring 8 Utrecht), verkiezing van de Tweede Kamer november 2023.

Processen-verbaal

Bijlage 2 bij processen-verbaal met aantal stemmen per lijst en per kandidaat Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

NA 31-2

 

Bijlage 2 bij processen-verbaal Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau Tweede Kamerverkiezing november 2023

Bekijk het verslag:

 

Raadgevend referendum

Definitieve uitslag

Op 24 november zijn alle stembiljetten van het raadgevend referendum herteld. De bij de eerste telling opgemaakte voorlopige uitslag blijft ongewijzigd na deze hertelling. De waarnemers namens de initiatiefnemer zijn de hele dag bij de tellingen aanwezig geweest en hebben het telproces geobserveerd; de uitslag is met hen besproken en zij hebben geen verdere opmerkingen. 
Het percentage geldig uitgebrachte stemmen bedraagt:

 • JA-stemmen    = 23,4 %
 • NEE-stemmen  = 74,2 %
 • BLANCO-stem  =   2,4 %

Het opkomstpercentage bij dit referendum bedraagt 77 %.
Er zijn 268 ongeldig verklaarde stembiljetten: dit is 0,3% van alle uitgebrachte stemmen. 
 
Het op vrijdag geconstateerde verschil tussen het aantal getelde stembiljetten van de voorlopige, gewogen sneltelling op donderdag en de machinale hertelling van vrijdag bedraagt 117 op een totaal van 96.578 stembiljetten, een gemiddelde van één stembiljet per stembureau. Dit is een foutmarge van 0,12% als een gevolg van de afrondingsfouten bij het wegen op donderdag. 
 
Meer informatie en alle cijfers per stembureau staan in het opgemaakte eindverslag en het Excel-bestand met alle uitslagen per stembureau. Deze kun je downloaden op de webpagina www.amersfoort.nl/raadgevendreferendum.

Uitslag bespreken in de gemeenteraad

Dinsdag 28 november wordt de uitslag in de raadsvergadering definitief vastgesteld. Het referendum is geldig als tenminste 25% van alle kiesrechtigden ‘NEE’ heeft gestemd. Verder bepaalt de meerderheid van de uitgebrachte stemmen de uitslag. 

Donderdag 23 november vindt er een stadspeiling onder deelnemers van het Amersfoortpanel plaats. Dit panel bestaat uit 6000 Amersfoorters die hebben aangegeven wel af en toe benaderd te willen worden voor onderzoek. Zo krijgen de raad en het college een beter beeld van de redenen waarom inwoners ja of nee stemden. Op dinsdag 19 december wordt het rapport van deze stadspeiling, samen met de referendumuitslag, inhoudelijk besproken in de raad. 

Uitslag Provinciale Staten Utrecht 2023

 • Kiesgerechtigden: 120.420
 • Opkomst: 75.058
 • Opkomstpercentage: 62,3%

Aantal stemmen per partij

Positie

 Partij

Aantal stemmen

1

GROENLINKS

10.259

2

VVD

8.365

3

Forum voor Democratie

1.604

4

CDA

5.955

5

D66

7.732

6

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

5.330

7

ChristenUnie

5.869

8

PVV (Partij voor de Vrijheid)

2.678

9

Partij voor de Dieren

4.769

10

SP (Socialistische Partij)

2.459

11

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

963

12

50PLUS

1.518

13

DENK

1.595

14

ZWARTE PIET IS ZWART

62

15

BBB

7.779

16

JA21

2.871

17

Volt

3.461

18

Belang van Nederland (BVNL)

519

19

U26 GEMEENTEN

640

 

Blanco

298

 

Ongeldig

179

 

Uitslag algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe 2023

 • Kiesgerechtigden: 126.783
 • Opkomst: 74.453
 • Opkomstpercentage: 58,7%

Aantal stemmen per partij

Positie 

 Partijen

 Aantal stemmen

1

VVD

7.916

2

ChristenUnie

6.329

3

CDA

5.975

4

Water Natuurlijk

10.915

5

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

6.886

6

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

1.193

7

Lokaal Waterbeheer

3.075

8

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

9.511

9

50PLUS

2.598

10

Ondernemend Water

792

11

Partij voor de Dieren

7.441

12

BBB

9.187

13

Belang van Nederland (BVNL)

1.368

 

Blanco

975

 

Ongeldig

234

Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten 2019

Vier jaar geleden in 2019 deden aan de verkiezing voor het bestuur van de provincie Utrecht 404 kandidaten verdeeld over 14 partijen mee, waarvan 11 partijen ook in 2015 deelnamen aan de verkiezing. In de provincie Utrecht waren er toen 1.004.853 kiesgerechtigden, waarvan er 618.664 (61,57%) hun stem hebben uitgebracht. Dit is een overzicht van de uitslagen in van de verkiezingen in 2019: 

GROENLINKS
16,07%
98.900 stemmen
8 zetels

VVD
15,31%
94.189 stemmen
8 zetels

Forum voor Democratie
11,6%
71.374 stemmen
6 zetels

CDA
9,88%
60.774 stemmen
5 zetels

Democraten 66 (D66)
9,45%
58.133 stemmen
5 zetels

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
7,3%
44.894 stemmen
4 zetels

ChristenUnie
7,29%
44.855 stemmen
4 zetels

PVV (Partij voor de Vrijheid)
4,92%
30.267 stemmen
2 zetels

Partij voor de Dieren
4,71%
28.985 stemmen
2 zetels

SP (Socialistische Partij)
3,88%
23.894 stemmen
2 zetels

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
3,54%
21.760 stemmen
1 zetel

50PLUS
2,88%
17.705 stemmen
1 zetel

DENK
2,13%
13.095 stemmen
1 zetel

U26 GEMEENTEN
1,06%
6.530 stemmen

Uitslagen van voorgaande verkiezingen

Hieronder kun je per verkiezing zien welke uitslag in de gemeente Amersfoort is vastgesteld. Dit is een CSV-bestand waarin alle uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau in staan vermeld. Je kunt onderstaande bestanden downloaden en op je eigen computer bekijken en eventueel selecties op maken.

 • Provinciale Staten Utrecht 2019
 • Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2019
 • Europees Parlement 2019
 • Tweede Kamerverkiezingen 2021
 • Gemeenteraadsverkiezing 2022
 • Provinciale Staten Utrecht 2023 (volgt na 17 mei 2023)
 • Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2023 (volgt na 17 mei 2023)

Voor andere (en landelijke) uitslagen kun je ook terecht bij de Kiesraad, zie de website: www.verkiezingsuitslagen.nl.

Provinciale Staten Utrecht 2019: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 2019: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Europees Parlement 2019: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Tweede Kamerverkiezingen 2021: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: uitslagen per partij, per kandidaat en per stembureau