Tiny houses aan de Curaçaolaan

Algemeen

Het collectief Mayordomio heeft aan de Curaçaolaan tiny houses geplaatst. Na een openbare inschrijving en loting mocht dit collectief de plannen uitvoeren. In totaal hadden 14 collectieven zich ingeschreven. De woningen zijn in april 2023 geplaatst en mogen er 15 jaar staan.

Stand van zaken

Regelmatig krijgt de gemeente de vraag of er nog plekken vrij zijn op de Curaçaolaan of dat er andere tiny houses locaties in Amersfoort beschikbaar zijn. De Curaçaolaan biedt geen plek voor meer tiny houses en de gemeente stelt momenteel ook geen andere locaties beschikbaar voor tiny houses. Het collectief dat de locatie aan de Curaçaolaan bewoont heeft haar huisjes inmiddels geplaatst. Via een eigen website deelt het collectief meer informatie.

Wat zijn tiny houses?

Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Kijk voor meer informatie op de website van Tiny House Nederland.

Locatie

Onderstaande kaart geeft aan om welke plek het gaat:

Kaart met locatie van de Curacaolaan 49.

Overleg met de omgeving

In de periode november 2019-voorjaar 2023 hebben de gemeente en het collectief op verschillende momenten informatiebijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.

Besluitvorming

Eind januari 2023 hebben burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van de 6 tiny houses en een gezamenlijke ruimte voor een periode van 15 jaar.  Hiervoor is een uitgebreide procedure doorlopen (Wabo projectbesluit). Het ontwerpbesluit heeft van 8 december 2022 tot en met 19 januari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn toen geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend.

De gemeenteraad stemde op 20 april 2021 in met het investeringskrediet voor het bouw- en woonrijp maken van tiny houses aan de Curaçaolaan. Ook zijn er raadsvragen van GroenLinks beantwoord.

Contact

Marjolein Thon (projectmanager)
E-mail: m.thon@amersfoort.nl

Deborah Boer (assistent projectmanager)
E-mail: de.boer@amersfoort.nl