Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van een diversiteit aan culturele- en kunstprojecten van professionals. De projecten moeten bijdragen aan de intrinsieke waarde van cultuur voor de gemeente Amersfoort, haar inwoners en de Amersfoortse culturele sector.

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Voor de eerste ronde in 2022 kon een aanvraag voor projectsubsidie ingediend worden van 16 februari tot 14 maart 2022. Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag te doen.

Alle informatie die je nodig hebt voor de aanvraag, kun je vinden in de regeling op overheid.nl.

Planning

Aanvraag Pitch Spreekuur
Ronde 1 Van 16 februari tot 14 maart 2022 Maandagavond 4 en dinsdagavond 5 april 2022 Dinsdag 8 maart van 13.00 tot 16.00 uur en Donderdag 10 maart van 10.00 tot 12.00 uur
Ronde 2 Nader te bepalen

Spreekuur

Onze adviseur denkt graag met je mee over je project of je aanvraag tijdens een spreekuur. Een gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Stuur een e-mail naar Ondersteuning-WW@amersfoort.nl om een uitnodiging voor het gesprek te ontvangen.

Hoogte subsidie

Bedrag Begroting
Van €1000,- tot €10.000,- De begroting mag voor 60 % uit de subsidie bestaan

Aanvragen

Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag te doen.

Gebruik bij je aanvraag het format projectplan en format begroting:

Het projectplan beschrijft in ieder geval:

 • naam organisator/organisatie
 • omschrijving project
 • start en einddatum project
 • locatie waar het project wordt uitgevoerd
 • bereik - doelgroepen en contact met de stad
 • samenwerkingspartners en/of betrokken kunstenaars (alleen namen, géén adressen) begroting (gebruik format begroting)
 • beeldmateriaal (maximaal 4 A4)
 • bijlage: cv('s) van de organisator(en)/deelnemende kunstenaars of link naar website met biografie of LinkedIn Vraag je voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan ook het volgende mee:
  - de statuten of het reglement
  - een opgaaf van de bestuurssamenstelling
  - een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Handtekening van de aanvrager

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads GEEN adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Je adresgegevens vul je alleen in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Bij de aanvraag moet een projectplan van maximaal 8 A4 en een begroting aangeleverd worden. Onderdeel van deze aanvraag is een mondelinge presentatie aan de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK):

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Je kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.

Contact

Yvette Kamsteeg

YJH.kamsteeg@amersfoort.nl
Let op: stukken voor de aanvraag stuur je naar: subsidies@amersfoort.nl

14 033

Voordekunst

Amersfoortse kunstenaars kunnen ook een crowdfundingcampagne starten via voordekunst. Kijk op www.voordekunst.nl.

De gemeente Amersfoort is matchingspartner van dit platform.

Overzicht fondsen

Landelijke, regionale en andere steunpakketten

Bekijk de fondsen