Storing in de straatverlichting

Algemeen

Werkt de straatverlichting bij jou in de buurt niet? Eén lantaarnpaal of meerdere lantaarnpalen? Dan kun je dit melden.

Storing melden

Het komt soms voor dat de straatverlichting in Amersfoort niet brandt. De gemeente wil storingen graag zo snel mogelijk verhelpen. Je kunt daarbij helpen door kapotte verlichting direct te melden bij het Meldpunt Woonomgeving.

Geef bij een kapotte lantaarnpaal het nummer door van de lantaarnpaal. Dat staat op ooghoogte op de paal. Of geef aan wat de precieze locatie is van de lantaarnpaal.

Melding doen

Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 033 om de storing door te geven. Buiten kantooruren kun je grote storingen van een of meer straten doorgeven aan het meldpunt van onderhoudsaannemer Van Gelder. Bel daarvoor met 088 115 4113.

Oorzaken storing

Storingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is de lamp kapot en werkt de verlichting weer als de lamp is vervangen. Als in één of meerdere straten alle lantaarnpalen niet branden, is er waarschijnlijk iets mis met een zekering in een transformatorhuisje. Ook kan er door werkzaamheden een breuk in de kabel in de grond ontstaan. Het duurt dan soms even voordat deze breuk gevonden is. Je hoeft de storing dan niet opnieuw te melden.

Ook kan sprake zijn van een storing in het elektriciteitsnetwerk van netbeheerder Stedin. Deze netstoringen zijn helaas meestal niet direct te verhelpen en duren vaak meerdere dagen. Bijvoorbeeld omdat Stedin eerst de omwonenden wil informeren over de geplande stroomonderbreking wanneer het elektriciteitsnet wordt gerepareerd.

Verlichting brandt overdag

Bij een storing kan het gebeuren dat verlichting ook overdag brandt. Dit komt door een zekering die niet goed werkt, waardoor de verlichting niet uit gaat. Ook wordt soms de verlichting overdag handmatig aangezet om de oorzaak van de storing te kunnen opsporen.