Social return

Algemeen

Als gemeente willen we zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Daarom hebben wij in ons aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Voer je als opdrachtnemer een opdracht uit voor de gemeente? Dan moet je een bepaald percentage van de opdrachtsom gebruiken voor activiteiten voor social return. We gebruiken hiervoor de zogenoemde bouwblokkenmethode.

Bouwblokkenmethode

Als opdrachtnemer van de gemeente verplicht je je om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom te gebruiken voor activiteiten voor social return. 

Je kunt social return op verschillende manieren invullen. Door duurzaam betaald werk aan werkzoekenden aan te bieden bijvoorbeeld. Of met een stage- of leerwerkplek. Of door producten of diensten af te nemen van sociale ondernemingen of werkvoorzieningen. De verschillende  mogelijkheden (bouwblokken) vind je in de tabel hieronder. Aan elk bouwblok is een inspanningswaarde gekoppeld. Zo kun je verschillende bouwblokken op maat stapelen tot je aan de verplichting voor social return voldoet. 

De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de eigen bedrijfsvoering. Of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is dat het om een nieuwe, aanvullende activiteit gaat die alleen bij Gemeente Amersfoort wordt opgegeven. Activiteiten die al bestaan of eerder zijn uitgevoerd, worden niet meegenomen.

Als opdrachtnemer ben je verantwoordelijk om de verplichtingen voor social return na te komen. Ook als de activiteiten bij bijvoorbeeld een toeleverancier worden uitgevoerd.

Inspanningswaarde social return

Om de verplichting voor social return te kunnen meten, is aan de bouwblokken een inspanningswaarde gekoppeld. Deze inspanningswaarde is niet gelijk aan de werkelijke uitgave aan uitkeringen. De waarde hangt af van de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die nodig is om de groep aan het werk te helpen.

Soort kandidaat/bouwblok Inspanningswaarde social return (op basis van een fulltime jaarcontract)
Participatiewet-uitkering € 40.000,-
Wajong/Doelgroep Banenafspraak € 50.000,-
WW-uitkering € 20.000,-
WIA/WAO € 40.000,-
Niet uitkeringsgerechtigde (NUGger) € 10.000,-
Leeftijdstoeslag 50+ € 10.000,-
Beroepsbegeleidend (bbl) traject/leerwerkplek, MBO-3, MBO-4 € 25.000,-
Beroepsbegeleidend (bbl) traject/leerwerkplek, MBO-1, MBO-2 € 35.000,-
Beroepsopleidend (bol) traject/stageplek, MBO-3, MBO-4 € 10.000,-
Bol-traject / stageplek PrO, VSO, MBO-1, MBO-2 € 20.000,-

Maatschappelijke activiteit, bijvoorbeeld:

  • inkopen van producten en diensten/detacheringen bij sociaal ondernemers[1] en Sociale Werkvoorzieningen
  • delen van kennis, expertise en/of middelen voor de doelgroep social return
  • hulp/steun/kennis bieden aan een lokaal initiatief (bijvoorbeeld van een social enterprise) dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving
€ 100,- per besteed uur per medewerker en/of betaalde factuur
Eenmalige bonus Extra inspanningswaarde bovenop bovenstaande bedragen
Statushouders € 10.000,-
Een kandidaat een vast dienstverband aanbieden € 10.000,-

[1] Gemeente Amersfoort volgt voor de definitie van een sociaal ondernemer de omschrijving zoals die in art. 2.82 van de Aanbestedingswet staat.

Proces voor gunning

Heb je vragen over de invulling van social return? Wil je een toelichting op de verschillende bouwblokken? Of wil je weten of jouw oplossing voor de invulling van de verplichting voor social return ook te realiseren is? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt via www.wspregioamersfoort.nl of via het e-mailadres socialreturn@amersfoort.nl.

Het proces na gunning

Neem als opdrachtnemer na gunning binnen 1 week contact op met het Werkgeversservicepunt Amersfoort. Samen stel je een plan van aanpak op. Daarin staat hoe de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Opdrachtsom of als dat nog niet bekend is de verwachte opdrachtsom.
  2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet.
  3. Als maatschappelijke activiteiten worden ingezet, wordt vooraf een waarde bepaald door het Bureau Social Return.
  4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken.
  5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken.
  6. Akkoord Werkgeversservicepunt Amersfoort.

Het resultaat van deze fase is een concreet plan dat uitvoerbaar is. Dit plan is klaar en goedgekeurd door het Werkgeversservicepunt binnen 6 weken na gunning van de opdracht. Het Werkgeversservicepunt kan deze termijn schriftelijk verlengen tot maximaal 12 weken.

Download ook de handleiding:

Tips

Werk je met onderaannemers?

Neem in je contracten met onderaannemers ook een verplichting voor social return op.

Brede doelgroep

Het idee bestaat dat gemeenten en  UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek heeft. Maar voor de invulling van social return kun je ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden. Of aan een leerling die een bbl-plek nodig heeft om zijn of haar opleiding af te ronden.

Kijk verder dan de opdracht

Denk voor de invulling van social return verder dan de opdracht. Ben je nog op zoek naar de juiste kracht op je administratie of in de catering? Heeft je schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Wie doet het onderhoud van je tuin? Is 1 van je leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn allemaal kansen om je verplichting voor social return in te vullen.

Maak haalbare plannen

Er is geen garantie dat wij voor iedere functie de juiste kandidaat hebben. Vooral als het gaat om functies met specifieke eisen, bijvoorbeeld qua opleiding. Aarzel niet om contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt bij het maken van de plannen.

Contact

Het Werkgeversservicepunt (WSP) regio Amersfoort helpt je graag om aan je verplichtingen voor social return te voldoen. Het WSP kan meedenken over de invulling en zorgt voor een goede voorselectie van passende kandidaten. Ook informeert het WSP je over eventuele aanvullende voorzieningen bij het in dienst nemen van een kandidaat.

Kijk voor meer informatie op de website van het WSP. Je kunt je vragen ook mailen naar socialreturn@amersfoort.nl. Of neem contact op met onze accountmanager social return: Roy Koppenol, e-mailadres rb.koppenol@amersfoort.nl, telefoonnummer 06 34 34 12 49.