Schadeprocedure voor scholen

Algemeen

Door bijzondere omstandigheden kan er schade ontstaan aan een schoolgebouw, aan schoolmeubilair of onderwijsmiddelen. Komt daardoor het functioneren van het onderwijs in het gedrang? Dan kun je recht hebben op een schadevergoeding.

Voor wie

De schadevergoeding is beschikbaar voor scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, gelden 3 eisen:

 1. Het gebouw valt onder de plicht van de gemeente om te zorgen voor onderwijshuisvesting en de eerste inrichting is betaald met rijks- of gemeentelijke middelen.
 2. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid.
 3. Het onderwijs in het gebouw wordt hierdoor gehinderd.

Onder een bijzondere omstandigheid valt bijvoorbeeld schade door:

 • brand
 • water
 • ontploffing/luchtdruk
 • blikseminslag
 • storm
 • inbraak en/of diefstal
 • vandalisme en vernieling (aan de buitenkant van het gebouw)
 • graffiti (aan de buitenkant van het gebouw)

Wat te doen bij schade

Stap 1: schade melden

Meld de schade binnen 1 werk- of schooldag:

 • glasschade aan de buitenkant van het gebouw bij Uniglas via 088 864 0033.
 • graffiti aan de buitenkant van het gebouw bij de gemeente Amersfoort via 033 469 4613.
 • bij schade aan opstal en inventaris, inbraak en/of diefstal, vandalisme of vernieling aan de buitenkant van het gebouw bij Lengkeek, Rolf Venhoven: 06 26 94 46 14 of 010 246 2044.

Stap 2: aangifte

Doe altijd aangifte van de schade bij de politie. Je ontvangt een proces-verbaal. Die heeft de gemeente nodig om je aanvraag te behandelen.

Schadevergoeding aanvragen

Vraag schadevergoeding binnen 26 weken na melding van de schade aan met het Formulier aanvraag schadevergoeding scholen. Dat formulier kun je hieronder downloaden. Stuur het ingevulde formulier naar onderwijshuisvesting@amersfoort.nl.

Is de oorzaak of veroorzaker van de schade bekend? Vul dan ook het Formulier schademelding school met bekende veroorzaker in. Stuur dit formulier naar hetzelfde e-mailadres.

De gemeente beoordeelt je aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van alle gevraagde stukken.

Herstel schade

De school laat de schade zo snel mogelijk herstellen. Let op: laat glasschade altijd herstellen door Uniglas. Met deze partij heeft de gemeente een overeenkomst. Bij herstel door een ander bedrijf, komt de factuur niet voor vergoeding in aanmerking.

Volledige schadeprocedure

Lees alles over de eisen en de procedure in de Schadeprocedure voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Schadeprocedure primair, speciaal en voortgezet onderwijs

Contact

Vragen over de procedure? Neem contact op via onderwijshuisvesting@amersfoort.nl.