Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Algemeen

Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen nog worden opgenomen in de BRP.

Door wie

Ouders moeten het verzoek om het kindje te registreren persoonlijk indienen. Het is niet mogelijk dat 1 ouder ook namens de andere ouder het verzoek doet. Je leest hier meer over op de website Rijksoverheid.nl.

Wanneer

Het verzoek kan met terugwerkende kracht ingediend worden. Dus ook kinderen die eerder levenloos zijn geboren, kunnen worden opgenomen in de BRP. Voorwaarde is wel dat je op het moment van de geboorte ingeschreven stond in Nederland.

Voor registratie in de BRP is geen minimale duur van de zwangerschap vereist.

Afspraak maken

Je dient het verzoek in bij de gemeente waar je woont. Voor de gemeente Amersfoort maak je hiervoor een afspraak door te bellen met 14 033.

Als je in het buitenland woont, dien je het verzoek in bij de laatste gemeente waar je in Nederland woonde.

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

  • Als je kind in Nederland is geboren: een akte levenloos geboren kind. Heb je nog geen akte? Vraag dan in de gemeente waar het kind geboren is alsnog een akte op te maken.

  • Als je kind in het buitenland is geboren: een akte van een levenloos geboren kind of een ander document dat de geboorte van een levenloos geboren kind bewijst.

  • Het ingevulde verzoek registratie levenloos geboren kind in de BRP. Je kunt dit formulier hieronder downloaden. Je mag dit formulier ook bij de balie invullen.

Verzoek registratie levenloos geboren kind in de BRP

Voornaam

Als er in de akte van de burgerlijke stand geen voornaam vermeld staat, kun je via de rechtbank om akteverbetering vragen. Dit is niet verplicht. Je kunt ook alleen voor de registratie in de BRP een voornaam kiezen. Deze voornaam hoeft niet op de akte te staan.

Kosten

Aan de registratie zijn geen kosten verbonden.

Inzage

Na registratie in de BRP zijn de gegevens van je kind zichtbaar op Mijn.overheid.nl. Andere overheidsinstanties krijgen hier geen bericht van en kunnen dit niet zien.