Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Op internet vindt u diverse commerciële aanbieders om online uw VOG aan te vragen. Wij adviseren u hier geen gebruik van te maken, omdat is gebleken dat de kosten vaak veel hoger zijn en de aanvraag niet altijd juist wordt afgehandeld. U kunt wel veilig via

de gemeente uw aanvraag online doen.

U kunt een VOG alleen online aanvragen

Hoe werkt het?

  • U krijgt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier van degene die om de verklaring vraagt. Dit is vaak uw werkgever. Heeft u geen aanvraagformulier gekregen? Download dat het formulier op de website van Dienst Justus Justis | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en laat het invullen en ondertekenen.
  • U maakt een scan of foto’s van het volledige aanvraagformulier. Deze moet u meesturen in de aanvraag.
  • U logt in met uw DigiD.
  • U neemt alle gegevens precies over zoals ingevuld op het aanvraagformulier.
  • Het aanvraagformulier moet u uploaden en daarna betaalt u de aanvraag met Ideal
    (€ 41,35). U ontvangt van ons een mail met daarin het aanvraagnummer. Wanneer wij de aanvraag hebben ontvangen en deze is correct, dan sturen wij de aanvraag door naar Dienst Justus.

AANVRAGEN

De Verklaring omtrent gedrag kost € 41,35.


Bepaalde groepen vrijwilligers komen in aanmerking voor een gratis VOG. Dit zijn bijvoorbeeld vrijwilligers die met kinderen werken of met mensen met een verstandelijke beperking. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvragen op de website van Dienst Justis.

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende (degene voor wie u de VOG aanvraagt) niet gelijk zijn. Als u zzp'er (zelfstandige zonder personeel) bent, is dit vaak wel het geval. U dient het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen en daarbij het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk omschrijven.

Staat u als zzp’er in de zorg bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder een bedrijfsnaam? Dan mag u de VOG wel voor uzelf aanvragen en vermeld u deze bedrijfsnaam bij ‘belanghebbende’.

Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis.

Als u in het buitenland woont dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.

Heeft u een VOG nodig voor een visum of werkvergunning in het buitenland? Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis en vul het in. Wanneer u het aanvraagformulier inlevert, moet u ook een document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie inleveren. In dit document moet staan waarom u een verklaring nodig heeft.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Let op! Maak voor het juiste product of de juiste dienst een afspraak.

Voor algemene vragen; info@amersfoort.nl

Bekijk de sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort