Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Het aanvragen van een VOG is helaas tijdelijk niet mogelijk.

Hoe werkt het?
 • U krijgt het aanvraagformulier van degene die om de verklaring vraagt (vaak de werkgever)
 • U gaat met het ingevulde formulier naar het stadhuis.
 • Dienst Justis beoordeelt uw verzoek (zie www.justis.nl).
 • Binnen twee tot vier weken krijgt u de verklaring per post thuis.


Meenemen bij aanvraag
 • uw geldige legitimatiebewijs
 • het ingevulde aanvraagformulier


Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis.

Kosten

De Verklaring omtrent gedrag kost € 41,35. U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.


VOG voor vrijwilligers

Bepaalde groepen vrijwilligers komen in aanmerking voor een gratis VOG. Dit zijn bijvoorbeeld vrijwilligers die met kinderen werken of met mensen met een verstandelijke beperking. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvragen op de website van Dienst Justis.

VOG voor zzp’ers

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende (degene voor wie u de VOG aanvraagt) niet gelijk zijn. Als u zzp'er (zelfstandige zonder personeel) bent, is dit wel het geval. U kunt het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen en daarbij het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk omschrijven. Bent u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder een bedrijfsnaam? Dan mag u deze bedrijfsnaam invullen bij ‘belanghebbende’.

Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis.

Aanvragen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.

VOG voor een visum of werkvergunning in het buitenland

Heeft u een VOG nodig voor een visum of werkvergunning in het buitenland? Download het aanvraagformulier op de website van de Dienst Justis en vul het in. Wanneer u het aanvraagformulier inlevert, moet u ook een document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie inleveren. In dit document moet staan waarom u een verklaring nodig heeft.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om uw VOG aan te vragen. De gemachtigde neemt mee naar het stadhuis:

 • een door u ingevulde en ondertekende machtiging (een brief waarin u verklaart wie namens u gemachtigd is om de aanvraag in te dienen. Vermeld hierin ook op welk postadres u de VOG wilt ontvangen.)
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
 • een geldig legitimatiebewijs

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak en alleen voor primaire producten
De koopavond komt voorlopig te vervallen.

Primaire producten zijn:

 • Aangifte overlijden

 • Aangifte van geboorte

 • Erkenning ongeboren kind

 • ID-kaart aanvragen + ophalen

 • Paspoort aanvragen + ophalen

 • Rijbewijs aanvragen + ophalen

Dus afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen op afspraak

Burgerzaken is gesloten op:

 • Vrijdag 10 april en maandag 13 april

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort