Overlijden aangeven

Algemeen

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartverzorger aangegeven bij de gemeente. Als nabestaande (familie of bekende) mag je ook zelf aangifte doen. Dat doe je bij de afdeling Burgerzaken in de gemeente waar de persoon is overleden. Doe dit zo snel mogelijk.

Aangifte door uitvaartverzorger

Je kunt als uitvaartverzorger een overlijden online aangeven. Je hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+ (zie ook de website eHerkenning.nl). De gegevens van je onderneming moeten wel bekend zijn en zijn opgenomen in onze applicatie. Als dat niet zo is, krijg je een foutmelding. Neem in dat geval contact op via 14 033.

Online aangifte doen

Persoonlijk aangifte aan de balie

Heb je (nog) geen eHerkenning of wil je als nabestaande zelf de aangifte doen? Dat kan. Maak een afspraak om de aangifte persoonlijk aan de balie te regelen.

Afspraak maken

Belangrijk om te weten

 • Je doet aangifte bij Gemeente Amersfoort als de persoon in onze gemeente is overleden.
 • De begrafenis of crematie moet uiterlijk binnen 6 werkdagen na het overlijden zijn. Daarom is het belangrijk om de aangifte zo snel mogelijk te regelen.
 • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente van de overledene.

Meenemen bij de aangifte

Neem het volgende mee als je het overlijden persoonlijk komt aangeven:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een verklaring van overlijden (ook wel A-verklaring) afgegeven door de behandelend arts
 • een doodsoorzaakverklaring (ook wel B-verklaring) voor het Centraal Bureau voor Statistiek
 • als de crematie of begrafenis moet worden uitgesteld:
  - een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts
  - een verzoek om uitstel met de reden waarom dit uitstel nodig is
 • eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje
 • bankpas voor de betaling van een afschrift van de akte
 • als de begrafenis in het buitenland zal zijn: een Medical Statement/Geneeskundigeverklaring

Na de aangifte

Na een online aangifte ontvang je per e-mail het verlof tot begraven en het uittreksel van de akte van overlijden als je dit hebt besteld. De originele B-envelop ontvangen wij graag per post binnen 1 week na de aangifte. Dat kan gestuurd worden naar:

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Als je persoonlijk aangifte doet, worden het uittreksel van de akte van overlijden en het verlof tot begraven of cremeren direct voor je aangemaakt. Je kunt hierop wachten.

Overlijden in het buitenland

Een overlijden in het buitenland geef je in het buitenland aan. Daarna meld je je als nabestaande met een gelegaliseerde of internationale overlijdensakte bij de gemeente waar de overledene staat ingeschreven. Als de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is opgesteld, moet de akte vertaald worden door een be√ędigd vertaler. De gemeente past de gegevens vervolgens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over wat je moet doen wanneer iemand in het buitenland overlijdt.

Kosten

Voor de aangifte van overlijden hoef je niet te betalen. Aan een uittreksel van de overlijdensakte zijn wel kosten verbonden. Die betaal je direct bij de aangifte met je bankpas.

Regelen na overlijden

Op de website www.rijksoverheid.nl vind je een checklist met dingen die je moet regelen met de Rijksoverheid als een naaste overlijdt, zoveel mogelijk gericht op jouw persoonlijke situatie.